Đài Phát Thanh &  Báo Chí 

 

 

        Để đơn giản hóa việc t́m kiếm địa chỉ của các công ty truyền thông, chúng tôi xin liệt kê sau đây là một số mạng thông dụng trong cộng đồng của chúng ta :

 

 

I. Đài Phát Thanh :

II. Báo Chí :

 

***Ghi chú :

 

Để có thể nghe được các đài phát thanh, các bạn cần phải có Real Player installed .
Nếu chưa có th́ xin click vào đây
RealPlayer để download, xin chỉ download phần miễn phí mà thôi. Mong các bạn có những giờ phút thoải mái để lắng nghe tin tức thế giới.