PHÂN ƯU

 

 

Con chim đầu đàn của GĐ/HQHH/NSW

 

Anh NGUYỄN TẤN ĐƠN

đă nằm xuống, sau cơn bạo bệnh.

 

Nguyện vọng của anh là sẽ cùng các Thủy Thủ Đoàn trong GĐ/HQHH/NSW

sẽ cặp bến và đi bờ tại Sài G̣n

nhưng ước vọng đó đă không thành sự thật.

------------------

Anh ĐƠN kính mến !!

 

Xin nhắc lại truyền thống của Hải Quân, như một hoài niệm :

 

Đây là một đoạn trích trong “Nhật kư chiến hạm” (02) HQHH – NSW

 

“Ngày 22/03/2004 , 22.50H

 

“Hạm Trưởng (Nguyễn Tấn Đơn) rời chiến hạm”

 

Đây là lần cuối cùng anh rời khỏi “hạm kiều” của chiến hạm HQHH/NSW để “đi bờ”

 

Anh đă “đi bờ” về cơi PHẬT

 

Toàn thể “Thủy Thủ Đoàn” của chiến hạm (02) HQHH/NSW

Đang trong tư thế “Nghiêm” và kính chào “giă biệt”

Đây cũng là lần cuối cùng “Hạm Trưởng” rời tàu….và anh không bao giờ trở lại “chiến hạm”.

 

Tuy vậy, “chiến hạm” mà anh đặt tên…

sẽ tiếp tục những chuyến “hải hành” mà anh đă mong ước….

 

Một Thủy Thủ Đoàn

Chiến Hạm (02) HQHH/NSW

Hà Đ́nh Hậu, Sydney