Xin hy dự phần


(Knh gởi ton dn Việt Nam, cc giới, trong v ngoi nước)

Sử vng cn đ một Huyền Trn
, R, hai chu, gi ho. Trần
Dng hiến đời cho nghĩa ca?
Cho nh cho nước, chẳng cho thn

V gương liệt nữ đất M Linh
Trước nỗi chung, ring , trước bất bnh
Tuốt kiếm, m hồng xy nghiệp đế
Qun Tu khiếp sợ phải lui binh

Đọc trang sử cũ bốn ngn năm
Du biển d cho mấy ct lầm
Nhưng nhục tủi no hơn nỗi nhục
Dng người xương mu của Cha, ng ?

Dng người ti sản của dn ta
Mảnh đất qu hương: của mọi nh !
Ai tước quyền dn rồi phản bội ?
Bun dn bn nước lẽ no tha ?

Trước hờn quốc nhục chớ ngồi yn
Yu nước, ai người? Haỹ đứng ln!
Đy, lc đem lng ra cứu nước
Để cng đi lại ni sng thing !

Để m gp sức cứu non sng
Cứu chnh đời ta, cứu giống ging
Tổ quốc đủ rồi cơn nhật thực
Dn lnh thừa qa kiếp long đong !

Bốn ngn xưa đ giống ni ta
Nhi nữ mi gươm rửa hận nh
Chẳng lẽ văn minh nay bốn ci
Anh hng vắng vẻ bng Kinh Kha !?

Việt Nam, mọi giới, hỡi TON DN!
Hỡi những LƯƠNG TM. Hy dự phần!
Hận nước đ cao bằng ni Thi
Lẽ no ci mặt để an thn ???


Ng Minh Hằng