Quang Trung Hoàng Đế

đại phá quân Thanh

 

Trần Quán Niệm

 

Vùng Bình Định, địa linh, nhân kiệt

Đất Tây Sơn tụ nghĩa dấy binh

Dẹp Xiêm La, phá giặc Thanh

Quang Trung Hoàng Đế uy danh muôn đời

 

Đại phá quân Thanh, xuân kỷ dậu (1789)

Lê Chiêu Thống rước voi giày mả tổ

Trong yến tiệc thâu đêm

Tôn Sĩ Nghị vui say ngất ngưởng

Gái ca nhi xinh đẹp kề bên

Sênh phách nhạc, rượu nồng dê béo

Đoàn sĩ tốt say sưa chếnh choáng

Trống cầm canh thưa thớt biếng lười

Nào hay đêm phục mặt trời

Họa phơi thây, đã đón mời một bên

Năm Mậu Thân (1788) ngày 25 tháng 11

 

Núi Bàn Sơn mây năm sắc chói

Đất Thừa Thiên vượng khí rỡ ràng

Quang Trung Hoàng Đế đăng quang

Cờ reo trống thúc, lên đàng tiến quân

 

Giáp trụ uy nghiêm

Cưỡi đầu chiến tượng

Oai vệ phi thường

Giọng truyền chư tướng:

 

"Tất cả hãy gắng công

Dẹp tan loài xâm lược

Quân ta ăn Tết trước

Lễ Khai Hạ vào thành."

 

Hai mươi vạn hùng binh

Trẩy nhanh như gió thổi

Cứ hai người võng một

Vượt đồi núi không nao

Theo tiếng hát thúc quân

Lòng người người phấn khởi

"Chàng ơi cho thiếp đi cùng

Theo Vua Nguyễn Huệ-Quang Trung diệt thù (thùng..thình...thùng)

Đường ra xứ Bắc mịt mù

Muà Xuân Kỷ Dậu, ngàn thu lẫy lừng

(thình...thùng...thình)(1)"

 

Ngày 30 Tết, Kỷ Dậu

 

Sông Giản Thủy(2) đại quân vượt bến

Đất Phú Xuyên(3) bắt sống quân thù

 

Mồng ba Tết

 

Giấc nửa đêm, dậy dậy tiếng quân reo

Hồi sáng sớm trùng trùng vòng vây hãm

Hà Hồi vỡ (4). Ngọc Hồi tan (5)

 

Trận Đống Đa, mồng 5 Tết Kỷ Dậu

 

Vua Quang Trung khăn vàng buộc cổ

Đốt sạch quân lương

(Chí quyết liệt, chỉ còn đường chiến thắng)

Quân sĩ đồng lòng

Hò reo như sấm nổ

 

Lớp lớp hùng binh

Hàng hàng chiến tượng

Ngài cưỡi đầu voi chiến

Chỉ ngọn cờ đào, hùng dũng tiến quân

Trong nắng sớm muà Xuân

Áo bào đỏ oai nghi rực rỡ

 

Sĩ tốt ghép mộc gỗ

Chống lại súng thần công

Sức công thành mạnh như thác đổ

Đạp lũy hào, liều chết xông lên

Quân reo, ngựa hý vang rền

Hoả hồ cháy đỏ, liền liền thành tan

 

Quân Đô Đốc Long, Đô Đốc Bảo

Thế gọng kìm đánh thốc ngang hông

Thây phơi, máu chảy đầy đồng

Xác giặc chết chất chồng gò đống

Đề Đốc Hứa Thế Hanh chết chém

Tả Dực Thượng Duy Thăng mạng vong

Sầm Nghi Đống đóng đồn Khương Thượng

Sức lực cùng, thắt cổ, treo thây

Tôn Sĩ Nghị chạy thoát lấy thân

Cầu phao đứt, xác đầy sông Nhị

 

Áo bào đen khói súng

Ngài vào thành Thăng Long

Trong tiếng khải hoàn ca

Đúng như lời đã hứa

 

Oanh liệt thay vua Quang Trung

Năm ngày đại thắng, chiến công muôn đời

Bình Nam, phạt Bắc chói ngời

Chí toan lấp biển, vá trời, ai hơn?

 

Mỗi độ Xuân về

Lòng vui rộn rã

Nhắc chiến công xưa

Trang sử Việt uy nghi hồn Đại Đế

Trong khói trầm thơm tỏa

Anh linh hồn núi sông

Hỡi thế hệ Quang Trung

Hỡi tinh thần bất khuất

Hãy vùng lên phất ngọn cờ vàng

Cứu đất nước, lầm than khổ ải

 

(1) Ca dao, Huy Lực Bùi Tiên Khôi sưu tầm

(2) Sông Giản Thủy thuộc tỉnh Ninh Bình

(3) Đất Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Đông

(4)(5) Hai đồn địa đầu trong chiến lũy của uân nhà Thanh

(6) Đồn Khương Thượng thuộc ngoại thành Hà Nội