Khi tổ quốc đ vang lời hiệu triệu

(Thn mến gởi Đồng Bo mọi giới, mọi lứa tuổi, quốc nội  v quốc ngoại)


Khng thể được. Nam Quan! Khng vĩnh biệt !
Aỉ thing kia, đất cũ phải về ta
Ni sng ny l xương mu ng Cha
Th con chu sao bung lời vĩnh biệt ???

Mau, xin ging những hồi chung khẩn thiết
Để mun người, bao thế hệ vng ln
Giang sơn ta, niềm kiu hnh Rồng Tin
Khng một kẻ c quyền chia cắt thế

No, ta hy lấy khăn lau mắt l.
Như ngy xưa Nguyễn Tri một lần lau
Để dựng cho đời cơ nghiệp nghn sau
Như Nguyễn Huệ, Trưng Vương, như Ngũ Lo

Chỉ sng biếc m thề lời Hưng Đạo
Gọi trăng vng mi kiếm bu Đặng Dung
Việt Nam ơi, đu hiển hch anh hng ?
Xin hy đp tiếng hờn sng ni gọi !

Nhục bn nước đ sng gầm bo nổi
Trong ch hng, mu thắm, tri tim son
Đừng ng yn, vuốt mặt, nuốt căm hờn
Hỡi ton quốc, đ đến giờ hnh động !!!

Dừng thụ động, đợi chờ v than khc
Sư? Lạc Hồng cần lắm những Kinh Kha
St vai nhau m giữ nước non nh
Như một thuở những Vua Hng dựng nước!

Ta đon kết l ta lm phải được
Nếu chưa xong, con chu tiếp theo đời
Hỡi Nam Quan, mu thịt của ta ơi !
Ta khng thể nhn bạo quyền bn nước !

Đừng v bởi an thn m khiếp nhược
Cn bạo quyền, tổ quốc mi cn đau
Ta phải lm g cho những đời sau
Cho ta nữa ? để giống ni rạng rỡ ?

Đ hiện diện trn đời l đ nợ
Nợ non sng, tổ quốc, nợ gia đnh
Ta phải lm g cho đươc chết vinh
Hơn sống nhục, sống một đời hn yếu !

Khi tổ quốc đ vang lời hiệu triệu
Khi hồn thing sng ni đ cần ta
Đứng ln no. V nước, hy xng pha
Dẫu lấy mu rửa hờn cho nhục nước !

Ng Minh Hằng