Cờ Vàng

 

Lửng lơ uốn nắng chiều tà
Phất phơ vần lượn vàng pha mây trời
Vu vi gió cuốn lả lơi
Phần phật cởi sóng một thời liệt oanh
Tả tơi uất hận chiến tranh
Tức tưởi ôm kín thân anh nghẹn ngào
Phơi mình đêm vắng không sao
Đầm đìa lệ ướt súng chào anh đi
Quan hà men đắng cạn ly
Ngẩn ngơ líu lưởi hoàng kỳ nhớ anh
Nhớ ngày súng gối bên gành
Nhớ ngày vượt sóng biển xanh diệt thù
Nhớ ngày Quốc hận nghìn thu
Nhớ màu vàng đậm thiên thu vẫn còn
Tung hoành vạn thuở vàng son
Muôn đời quốc kỷ nước non Lạc Hồng ...

 

 Lê Bá Thông