Anh hung vo danh

 

ANH HÙNG VÔ DANH

 

 

Họ những anh hùng không tên tuổi

Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông

Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh

Nhưng can đảm  tận t́nh guúp nước

Họ kẻ tự ngh́n muôn thuở trước

Đă phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu

làm cho những đất cát hoang vu

Biến thành một dải sơn gấm vóc

Họ kẻ nài đường hiểm hóc

Không ngại xa, hăng hái vượt trường sơn

Để âm thầm chuẩn bị giữa đơn

Cuộc Nam tiến mở giang sơn rộng lớn

Họ kẻ khi quê hương chuyển động

Dưới gót giầy của những kẻ xâm lăng

Đă xông vào khói lửa, quyết liều thân

Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc

Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc

Cười hiểm nguy,bất chấp nỗi gian nan

Người thất đành thịt nát xương tan

Nhưng kẻ sống ḷng son không biến chuyển

đến lúc nước nhà vui thoát hiểm

Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa

Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà

Để sống lại cuộc đời trong bóng tối

Họ những anh hùng không tên tuổi

Trong loạn ly như giữa lúc thanh b́nh

Bền một ḷng dũng cảm, chí hy sinh

Dâng đất nước cả một đời trong sạch

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách

Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên

Tuy mộ hoang xiêu lạc dưới trời quên

Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật

Nhưng máu họ đă len vào mạch đất

Thịt cùng xương trộn lẫn với non song

anh hồn chung với tấm t́nh trung

Đă ḥa hợp làm linh hồn giống Việt .

 

                                                                       Cố giáo NGUYỄN NGỌC HUY