Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân

Nha-Trang

 Mùa Hè Sydney Năm 2000

Nguyễn-Tấn-Đơn

 

I - Thành-Lập Và Chuyển-Giao :

Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang nằm trên đường Duy-Tân nối dài về hướng Chụtt, mặt tiền hướng ra biển Nhatrang, bên cạnh rào trái mặt Bắc là nhà máy điện. Cạnh rào phải mặt Nam là trường trung-học Kỷ-Thuật Nha-Trang. Mặt sau là khu gia-binh của Lực-Lượng Đặc-Biệt. Trung-Tâm được Hải-Quân Pháp khởi công xây cất vào tháng 11 năm 1951, giai-đoạn đầu thì khuôn-viên quân-trường gần như là một hình vuông mỗi cạnh khoảng 400 mét. Công-tác xây cất được hoàn tất vào tháng 7 năm 1952. Hải-Quân Pháp xử-dụng trung-tâm này vào việc huấn-luyện. Sau Hiệp-Định GENÈVE ( 20.07.1954 ) Pháp chuyển-giao cho Hải-Quân Việt-Nam quản-lý vào tháng 7 năm 1955. Khi đó Bệnh-Xá trung-tâm là một bệnh-viện tư-nhân của người Pháp đã có sẵn và hoạt-động từ trước " gọi tên là Bệnh-viện Chapeau " cũng trao lại cho Việt-Nam và được sát-nhập vào trường Hải-Quân Nha-Trang. Từ năm 1956 trở về sau trung-tâm đã đào-tạo trực-tiếp những khóa Sĩ-Quan ngành chỉ-huy và ngành cơ-khí. Tiêu-chuẩn được chọn-lựa để được theo học các khoá SQ, HSQ, ĐV phải qua một cuộc thi tuyển. Thời-gian thụ-huấn tùy theo nhu-cầu. Đối với các khóa Sĩ-Quan thì chương-trình huấn-luyện từ 6 tháng đến 2 năm. Trong giai-đoạn đầu Pháp đào-tạo Sĩ-Quan trên các chiến-hạm và tại " Brest " bên Pháp. Cuối năm 1952 đến 1956 một số Sĩ-Quan Việt-Nam được tiếp-tục đào-tạo tại Pháp và một số tại TTHL/NT; từ khóa 7 ( 1956 đến 1957 ) cho đến khóa 26 thì hoàn toàn được đào-tạo tại quân-trường Nha-Trang. Năm 1958 các Cố-Vấn-Mỹ đã đến làm việc trợ-giúp huấn-luyện, dạy Anh ngữ, trang-bị trợ-huấn-cụ, cung-cấp tài-liệu cho thư-viện theo tiêu-chuẩn của Hải-Quân Hoa-Kỳ. Trong thời gian thụ-huấn thì cũng có chương-trình tham-quan và thực-tập hải-nghiệp trên các chiến-hạm Việt-Nam cũng như các chiến-hạm ngoại quốc ghé vào vịnh Nha-Trang.

Cuối năm 1961, trong chương-trình trang-bị cho các đơn-vị Hải-Thuyền ( sau gọi là Duyên-Đoàn ) của các Duyên-Khu 1 và Duyên-Khu 2 ( sau gọi là Vùng Duyên-Hải ). Khoảng 40 ghe có trang-bị máy và buồm từ Saigòn ra miền Trung ghé vào bến Cầu-Đá Nha-Trang cho Sinh-Viên thực-tập. Giám-Đốc Quân-Huấn kiêm Tiểu-Đoàn-Trưởng Sinh-Viên lúc bấy giờ là HQ Tr/Uý Đỗ-Kiểm ( Khóa 3 Brest ), cùng một số Cán-Bộ và Huấn-Luyện-Viên dẫn Sinh-Viên đi hành-quân đổ-bộ đảo Hòn-Tre Nha-Trang bằng thuyền. Tất cả Sinh-Viên chia nhau từng nhóm cứ 2 đến 4 người lên một ghe. Ghe bắt đầu căn buồm chạy quanh các đảo trong vịnh Cầu-Đá, cuối cùng đổ-bộ vào bãi Bắc của Hòn-Tre. Đoàn quân được trang-bị vũ-khí cá-nhân súng GARANT M1, đạn dược đầy đủ, máy truyền-tin PRC 10 cho mỗi Trung-Đội. Vào tới nơi, đoàn quân được lệnh cấm-trại, từng Trung-Đội nằm rải-rác trên các triền đồi. Đến 9 giờ tối hôm đó cuộc hành-quân bắt đầu tiến quân theo con đường mòn qua bãi Nam. Sau đó băng rừng leo núi suốt đêm để đến mục tiêu là Hải-Đăng Hòn-Tre. Sáng ngày hôm sau tất cả xuống ghe tại bờ Nam và trở về lại quân-trường.

Ngoài ra chương-trình học cũng có chu-kỳ cứ 3 tháng cho Sinh-Viên đi di-hành. Vai mang balô, súng cá-nhân GARANT M1 tổng-cộng trọng-lượng mỗi người khoảng 15 Kg. Bắt đầu đi bộ từ Trung-Tâm xuống Chụtt, Cầu-Đá, vòng theo đường mòn quanh núi qua khu Bình-Tân Cửa-Bé ra tới Ngã-Ba-Chụtt trở về trường. Mục-đích của việc đi bộ là tạo cho Sinh-Viên thêm sức chịu đựng để khi đi tầu bớt say-sóng. Có khóa đi di-hành qua Đồng-Đế rồi trở về.

Năm 1962 có tầu ngầm Hoa-Kỳ USS Queen-Fish ( SS 393 ) ghé bến cho Sinh-Viên thực-tập cùng một số chiến ham VN tham-dự. Sinh-Viên được chia ra thành từng nhóm mỗi nhóm 20 người lên tầu ngầm một ngày. Tầu ngầm và các chiến-hạm thực-tập săn-đuổi ngoài khơi Nha-Trang. Cũng năm 1962 có Tuần-Dương-Hạm Pháp mang tên JEANNE D'ARC trong chuyến viễn-du để thực-tập cho Sinh-Viên, ghé vào vịnh Nha-trang. Một số Sinh-Viên VN được đại-diện lên tầu dùng cơm tối với Sinh-Viên Hải-Quân Pháp. Ngoài ra chiến-hạm Pháp còn mang theo một số kiếm truyền-thống của trường Hải-Quân. Các Sinh-Viên Sĩ-Quan Việt-Nam được mua mỗi người một cây " kiếm " làm kỷ-niệm và xử-dụng vào các cuộc lễ lớn.

Năm 1965 trong chương-trình viện-trợ và hiện-đại hóa Lực-Lượng Hải-Quân Việt-Nam. Hoa-Kỳ đã cho tu-bổ, nới rộng cơ-sở huấn-luyện nhằm đáp ứng và

thích-nghi cho nhu-cầu. Hãng thầu xây-cất Hoa-Kỳ RMK đã trúng thầu thực-thi công-tác tại TTHL/HQ/NT và TTHL/CR. Quân-trường Nha-Trang được nới rộng ra cả hai phía.Từ Q1 nới rộng qua phía trái được xây cất thêm 4 dãy nhà song song

có khả-năng làm chỗ ở cho trên 300 HSQ khoá-Sinh, Đoàn-Viên chuyên-nghiệp. Từ Q13 nới rộng qua phía phải được xây cất thêm 4 dãy nhà mới và một phạn-xá có khả năng làm nơi ăn ở cho trên 400 SVSQ. Ngoài ra các dãy nhà cũ đều được tân-trang, giảng-đường, lớp học được thiết-trí rộng rãi và tiện-nghi hơn. Đường xá trong Trung-Tâm và Thao-Diễn-Trường được tráng nhựa mới. Toàn thể Trung-Tâm có 4 câu-lạc-bộ dành cho : SQ, SVSQ, HSQ và Đoàn-Viên Khoá-Sinh Chuyên-Nghiệp. Một thư-viện lớn tại dãy G ( Phụ-Bản A Phóng-Đồ Trung-Tâm ).

Các vị Chỉ-Huy-Trưởng từ ngày được chuyển-giao cho HQVN/CH như sau :

HQ Th/Tá Chung-Tấn-Cang Từ ngày 07-10-55 đến 29-03-58.

HQ Th/Tá Đặng-Cao-Thăng Từ ngày 29-03-58 đến 10-02-60.

HQ Th/Tá Vương-Hữu-Thiều Từ ngày 10-02-60 đến 19-01-63.

HQ Đ/U Dư-Trí-Hùng Từ ngày 19-01-63 đến 23-12-63.

HQ Tr/Tá Nguyễn-Đức-Vân Từ ngày 23-12-63 đến 26-02-66.

HQ Th/Tá Bùi-Hữu-Thư Từ ngày 26-02-66 đến 13-07-66.

HQ Đ/Tá Đinh-Mạnh-Hùng Từ ngày 13-07-66 đến 01-03-69.

HQ Đ/Tá Khương-Hữu-Bá Từ ngày 01-03-69 đến 06-08-71.

HQ Tr/Tá Nguyễn-Trọng-Hiệp Từ ngày 06-08-71 đến 16-01-73.

HQ Đ/Tá Nguyễn-Thanh-Châu Từ ngày 16-01-73 đến tháng 4-1975.

Vào tháng 08 năm 1965, lần đầu tiên Trung-Tâm bị Việt-Cộng pháo-kích từ mật-khu Đồng-Bò, một quả Rocket trúng ngay khu Sinh-Viên lúc bấy giờ là khóa 14, đây là dãy nhà vừa mới xây sau. Kết-quả có 3 SVSQ bị tử-thương ( các anh : Nguyễn-Hữu-Trang, Nguyễn-Đăng-Đóm và Đinh-Ngọc-Tri ) và một số đông bị thương nặng.

Tư-dinh của vị Chỉ-Huy-Trưởng TTHL toạ-lạc tại số 52 đường Duy-Tân.

Thời-gian huấn-luyện cho các khóa Sĩ-Quan theo chương-trình bình thường là 2 năm. Tốt nghiệp với cấp-bậc Thiếu-Úy trừ-bị. Cuối năm 1962 vì nhu-cầu khẩn-thiết để tiếp-nhận các chiến-hạm. Chương trình được rút ngắn 6 tháng, do đó từ khóa 11 cho đến khoá 18 là áp-dụng chương-trình huấn-luyện 18 tháng. Số lượng Sinh-Viên Sĩ-Quan được thu-nhận cũng thay đổi. Từ năm 1957 đến 1960 mỗi khóa không quá 60 Sinh-Viên. Năm 1961 thu-nhận 82 Sinh-Viên.Từ khóa 12 đến khoá 18 là trên 100. Đặc biệt tháng 5 năm 1963 khi khóa 13 nhập trường thì có 15 Th/Úy Hiện-Dịch tốt nghiệp khóa 16 trường Võ-Bị Quốc-Gia Đà-Lạt nhập học để chuyển ngành qua Hải-Quân hiện-dịch. Tuy nhiên khi khai-giảng thì chỉ còn 7 Sĩ-Quan tham-dự khóa học. Đầu năm 1969 do nhu-cầu chuẩn-bị chuyển-giao trách-nhiệm chiến-trường Sông-Biển cho Hải-Quân Việt-Nam đảm-trách, số lượng Sinh-Viên mỗi khoá bây giờ là trên 200.

Hoa-Kỳ cũng nới rộng việc huấn-luyện các Sinh-Viên Sĩ-Quan tại quân-trường Mỹ NewPort Tiểu-Bang Rhode Island gọi là OCS ( Officer Candidate School ). Các Sinh-Viên Sĩ-Quan được BTL/HQ chấp-thuận theo học các khóa OCS phải qua các giai-đoạn như sau :

- Phải có văn-bằng Tú-Tài 2.

- Phải hoàn tất 12 tuần huấn-luyện Căn-Bản Quân-Sự tại TTHL/Quang-Trung hoặc tốt nghiệp trường Bộ-Binh Thủ-Đức.

- Thi trắc-nghiệm anh ngữ phải đạt từ 70% trở lên.

Trường OCS nằm trên một hòn đảo lớn của Tiểu-Bang Rhode Island, gần trường Naval War College và Căn-Cứ Hải-Quân Đệ-Lục Hoa-Kỳ. Trường có diện-tích rộng lớn hơn TTHL/HQ/NT, có khả-năng cung-cấp nơi ăn chỗ ở cho trên 1300 khóa-sinh. Chương-trình huấn-luyện các Sĩ-Quan OCS là 6 tháng, gồm các môn học chú-trọng nhiều về thực-hành như sau :Vận-Chuyển,Vận-Chuyển Chiến-Thuật, Hàng-Hải, Phòng-Tai, Cứu Tàu Lâm-Nạn, Hải-Pháo, Lý-Thuyết Thuyền-Bè, Căn-Bản Quân-Sự, Lãnh-Đạo Chỉ-Huy và Hành-Quân tập-trận đổ-bộ.

Sau 26 tuần lễ thi tốt nghiệp, rồi tiếp-tục học về Chiến-Tranh Sông-Ngòi

( Brown Water Navy Operation ) tại Treasure Island, San Francisco California. Khoảng 2 tuần lễ thực-tập trên các Giang-Đĩnh các loại như : Command,Monitor, ASPB, Tango, LCVP, LCM, PBR, kể cả các Duyên-Tốc-Đĩnh ngoài biển như PCF. Trong thời gian này có 3 ngày đêm tập-trận hành-quân Thủy-Bộ tại Mare Island Calfornia, địa-hình và dàn-cảnh giống chiến-trường VN, bị phục-kích và Chiến-Đĩnh đánh trả bằng vũ-khí đủ loại như thật, người Mỹ đóng vai Việt-Cộng.

Sau khi hồi-hương lễ gắn cấp-bậc C/Uý được tổ-chức trọng thể tại BTL/Hạm-Đội. Một năm sau thì có Quyết-Định thăng-cấp Th/Uý trừ-bị. Sĩ-Quan OCS được huấn-luyện mỗi khóa số lượng Sinh-Viên là khoảng 60. Khóa cuối cùng là OCS 12 gồm có cả các Sĩ-Quan Bộ-Binh từ Th/Uý đến Tr/Uý cũng được tham-dự, sau

khi mãn khóa thì về phục-vụ tại các đơn-vị Hải-Quân.

Khóa OCS đầu tiên vào tháng 02 năm 1970, khóa 2 vào giữa tháng 03, cứ thế mỗi khóa cách nhau 6 tuần. Khóa OCS 12 hoàn tất vào tháng 09 năm 1971. Sau chương-trình OCS thì Hoa-Kỳ chuyển qua huấn-luyện IOCS ( International Officer Candidate School ), khóa đầu tiên gồm 197 Sinh-Viên trong số đó có : 22 SVHQVN, 1 Sĩ-Quan Ba-Tư, 7 Sĩ-Quan Thổ-Nhỉ-Kỳ, 8 Sĩ-Quan Á-Căn-Đình, 2 Sĩ-Quan Campuchia, số còn lại là Sinh-Viên và Sĩ-Quan Hoa-Kỳ. Tổng cộng khoảng trên 750 Sinh-Viên Việt-Nam đã thụ-huấn các khóa Trần-Hưng-Đạo tại Hoa-Kỳ.

Ngoài ra tại Úc cũng có phụ-giúp huấn-luyện 2 khóa OCS với số lượng tổng-cộng khoảng trên 10 SVHQ/VN.

Tại quân-trường Nha-Trang kể từ khoá 19 đến khóa 23 thời-gian huấn luyện là 1 năm. Về văn-hoá vẫn dạy theo chương-trình đại-học như các khóa đàn anh. Về quân-sự được tổ-chức và điều-hành theo hệ-thống tự-chỉ-huy ( Phụ-Bản D ).

 Sau khi thụ-huấn một năm, các Sinh-Viên tốt-nghiệp với cấp-bậc Chuẩn-Uý. Được đi thực-tập thời-gian một năm theo chương-trình OJT ( On Job Training ). Khi hoàn tất mang cấp-bậc Thiếu-Úy trừ-bị.

Từ khóa 24 về sau việc huấn-luyện trở lại áp-dụng chương-trình 2 năm và tốt nghiệp với cấp-bậc Thiếu-Uý trừ-bị.

Năm 1956 để huấn-luyện Hải-Nghiệp cho Sinh-Viên khóa 7 và các khóa kế tiếp,tại vịnh Cầu-Đá thường xuyên có 3 chiếc Trục-Lôi-Hạm đó là HQ 111 ( Hàm- Tử ), HQ 112 ( Chương-Dương ) và HQ 113 ( Bạch-Đằng ). Tình-trạng các chiến-hạm này quá cũ nên không còn khử-từ để xử-dụng cho việc rà mìn. Tất cả các vị Hạm-Trưởng đều là Sĩ-Quan Hải-Quân Việt-Nam. Từ năm 1961 cho đến năm 1963 các Trục-Lôi-Hạm này đã lần lượt được phế-thải. Các Trục-Lôi-Hạm HQ 114, HQ 115, HQ 116 thay thế, ngoài việc huấn luyện còn tham-gia tuần-phòng lãnh-hải. Hàng năm có chương-trình khử từ tại Subic-Bay Phi-Luật-Tân, mỗi chuyến khử-từ được sắp xếp cho các Sinh-Viên đi thực-tập hải-hành viễn-dương. Các tân Sĩ-Quan cũng được Hải-Quân Hoa-Kỳ phối-hợp cho thực-tập OJT trên chiến-hạm Mỹ.

Giữa năm 1962 toàn thể Sinh-Viên khóa 10 HQNT được đi thực-tập trên các

chiến-hạm một tháng.Khởi đầu từ Cầu-Đá Nha-Trang nhập-hạm, hải-hành xuyên đại-dương qua Subic-Bay, Phi-Luật-Tân và trở về lại Cầu-Đá Nha-Trang.

Năm 1963 được dự-trù các tân Sĩ-Quan đến thực-tập OJT tại San Diego Hoa-Kỳ, nhưng sau đó thực-tập trên các chiến-hạm thuộc Đệ 7 Hạm-Đội đang hoạt-động tại các nước như Nhật-Bản, Phi-Luật-Tân, Đài-Loan, HongKong, Singapore v.v. Từ khi Đệ 7 Hạm-Đội tham-gia Market Time của CTF 115 tại Cam-Ranh thì các tân Sĩ-Quan nhập-hạm ngay tại vùng biển Việt-Nam và nghỉ bến tại các bến cảng ngoại quốc. Trên mỗi chiến-hạm là 2 tân Sĩ-Quan Việt-Nam thực tập.

Cuối năm 1971, sau khi khóa 22 ra trường thì Trung-Tâm chuẩn-bị tiếp-nhận thêm các Sĩ-Quan khóa-sinh, được gọi là khóa Sĩ-Quan Đặc-Biệt. Đó là những Sĩ- Quan có cấp-bậc từ Chuẩn-Úy đến Thiếu-Tá đã tốt nghiệp tại các quân-trường

Bộ-Binh và đang làm việc tại các đơn-vị bờ của Hải-Quân, kể cả các Sĩ-Quan ngành Cảnh-Sát thuộc các Lực-Lượng Giang-Cảnh.Thời-gian thụ-huấn là 6 tháng lý-thuyết, chương-trình thuần-túy về hải-nghiệp, khi tốt nghiệp thì vẫn mang cấp-bậc như cũ nhưng danh xưng bây giờ là HQ. Được chỉ-định phục-vụ trên các chiến-hạm. Khóa 1 Sĩ-Quan Đặc-Biệt có sự tham-dự của Tr/Uý Trần-Minh-Chánh là con của Đề-Đốc Trần-Văn-Chơn đương kim Tư-lệnh Hải-Quân lúc bấy giờ. Đồng thời Trung-Tâm còn huấn-luyện 3 tháng chuyên-nghiệp cho các khoá-sinh trường Võ-Bị Quốc-Gia Đà-Lạt trong mùa văn-hóa. Đầu năm 1973 có 30 Sinh-Viên Sĩ-Quan Đà-Lạt thuộc 2 khóa 25 và 26 đến thụ-huấn 3 tháng lý-thuyết.

Tháng 09 năm 1974 khóa 25 Sinh-Viên Hải-Quân Nha-Trang mãn khóa. Quân-trường Nha-Trang chỉ còn lại khóa 26 là khóa cuối cùng của Trung-Tâm. Cho đến cuối tháng 3 năm 1975, thành-phố Nha-Trang được lệnh di-tản. Từ ngày thành-lập cho đến 30-04-1975 Trung-Tâm đã đào-tạo được trên 3000 sĩ-quan chung cho ngành Chỉ-Huy và Cơ-Khí. Riêng về trường Sơ-Đẳng chuyên-nghiệp thì đã đào-tạo được 15.050 Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên.

II - SƠ-ĐỒ TỔ-CHỨC TTHL/HQ/NT ( Phụ-Bản B )

Như trong sơ-đồ tổ-chức, khối Quân-Sự-Vụ và Văn-Hoá-Vụ liện-hệ mật-thiết đến việc huấn-luyện cho khóa-sinh.

1 ) Khối Quân-Sự-Vụ : Có 2 Liên-Đoàn :

a ) Liên-Đoàn SVSQ gồm 2 khoá, một khóa đàn anh và một khóa đàn em.

b ) Liên-Đoàn Chuyên-nghiệp gồm các khoá sinh tân-tuyển cũng như các khoá- sinh học chuyên-nghiệp, các HSQ học chuyên-nghiệp.

Trách-nhiệm về sinh-hoạt, quân-phong quân-kỷ, hệ-thống tự chỉ-huy, các cuộc thanh-tra, tổ-chức các cuộc lễ diễn-hành và lễ mãn khóa.

c ) Phòng Thể Thao đảm-trách việc huấn-luyện thể-dục, thể-thao và vỏ-thuật.

2 ) Khối Văn-Hoá-Vụ : Có 2 trường :

a ) Trường Sĩ-Quan Hải-Quân, có một hiệu-trưởng.

b ) Trường Sơ-Đẳng Chuyên-Nghiệp Hải-Quân, có một hiệu-trưởng.

Trách-nhiệm về các chương-trình huấn-luyện, tổ-chức thi định-kỳ, thi trắc-nghiệm và thi mãn-khóa.

c ) Quản-Lý thư-viện và phòng Trợ-Huấn-Cụ.

Truyền-Thống Trường Sĩ-Quan Hải-Quân tức là Liên-Đoàn Sinh-Viên Sĩ-Quan Hải-Quân.

Khi nhập khóa các tân Sinh-Viên được đặt dưới sự hướng-dẫn và điều-hành của khóa đàn anh theo tập-tục Hải-Quân. Sinh-Viên mỗi khi di-chuyển từ 2 người trở lên là phải bước đều. Di-chuyển tập-thể là phải có người chỉ-huy đếm và hát theo nhịp. Khoảng từ 1 tuần đến 30 ngày sau là CHT cho phép Khối Quân-Sự-Vụ để khóa đàn anh huấn-nhục khoá đàn em. Thời-gian huấn-nhục kéo dài theo truyền-thống qui-định là một tháng. Giờ huấn-nhục nằm ngoài giờ học-tập. Chương-trình huấn-nhục phải được thông-báo trước cho Sĩ-Quan-Trực quân-trường. Trọng-tâm chương-trình huấn-nhục nhằm cho khóa đàn em biết tuân-thủ mệnh-lệnh của cấp trên. Một khi bước chân vào đời quân-ngũ và sẽ trở thành các cấp Chỉ-Huy trong tương-lai, thi-hành trước báo-cáo sau. Bất cứ một sự thi-hành chậm trễ hay không đúng yêu-cầu, khóa đàn anh áp-dụng kỷ-luật đối với cá-nhân hay tập-thể sai-phạm bằng các hình phạt như hít đất, chạy vòng quanh sân hay ngồi xổm tay chống ngang hông đi chân vịt ...

Mùa huấn-nhục là thời-gian mà khóa đàn anh tự tạo ra những trò chơi vừa có tính ra lệnh vừa có tính bất ngờ. Đối với khóa đàn em thì đó là một thời kỳ căng- thẳng về kỷ-luật, hệ-thống quân-giai và quân-phong quân-kỷ nhập-môn.

Khi giai-đoạn huấn-nhục chấm dứt, toàn thể khóa đàn anh làm lễ tiếp-nhận khóa đàn em đã trải qua thời-kỳ gian-khổ và kết-tình Bố-Con. Khi đã nhìn nhận Bố-Con thì khóa đàn anh giúp-đỡ và tạo điều-kiện cũng như hướng-dẫn cho đàn em khi cần đến. Trong lịch sử huấn-nhục tại trường Hải-Quân Nha-Trang từ trước đến nay theo một truyền-thống có tính cách quốc-tế rất tốt đẹp. Sau khi hết giai-đoạn khổ-nhục thì khóa đàn anh và đàn em sống với nhau rất hài-hòa, chấp-hành tốt các kỷ-luật và hệ-thống quân-giai trong hệ-thống tự chỉ-huy. Ít có trường hợp gây hận-thù. Tuy nhiên chúng tôi rất bàng-hoàng khi nghe tin có khóa một số Sinh-Viên bị chết vì trò chơi huấn-nhục. Trong số đó có một Sinh-Viên khóa 17, rồi thì một Sinh-Viên khóa 18 vì quá hoảng sợ mà phải đào ngũ. Tại sao vậy ? Việc đó làm nhà trường mang tai tiếng không ít.

Khi tôi đảm-nhận công việc Khối QSV thay thế cho HQ Th/Tá Cấn-Văn-Tâm thì lúc đó thời-kỳ huấn-nhục cho khóa 23 đã kết-thúc được một tuần. Tuy nhiên dư-âm vẫn còn vì có một số trường-hợp chết người vừa mới xảy ra. Thân-nhân từ Saigòn ra nhận xác và than khóc trách móc quân trường. Sau khi sự việc được điều-tra y-chứng của bệnh-viện thì xác nhận các trường-hợp đó bị chết vì kiệt sức sau thời-gian thực-tập trên biển, không phải do vụ huấn-nhục.

Tôi đã nghe kể rằng : Có khóa đàn anh đặt ra những hình phạt rất độc-đáo và siêu-đẳng hơn các bậc " Sư-Tổ " đàn anh ngày trước. Như một đàn anh bắt phạt một đàn em sau buổi ăn trưa xong, chui vào thùng phi cho lăn tròn trên sân trường giữa trưa nắng. Sau đó thì đàn em này bị đau bệnh một thời gian. Cũng có vài đàn anh áp-dụng huấn-nhục trong bữa ăn, chế nước mắm nước muối vào chung một chén bắt buộc đàn em phải uống hết. Hậu quả gây cho một số đàn em bị đau thận phải đi khai bệnh. Lại cũng có đàn anh bắt phạt một đàn em bằng cách treo 2 chân ngược đầu trên quạt trần, xong mở công-tắc điện cho quạt quay tròn. Nghe thật khủng-khiếp, dĩ nhiên các hình phạt đó chỉ lén lút xảy ra trong thời-gian huấn-nhục và Cán-Bộ trách-nhiệm không có mặt tại chỗ.

III - Chương-Trình Huấn-Luyện

a - Ngành Chỉ-Huy : Mặc dù thời gian học tại quân-trường là 2 năm, 18 tháng hay một năm thì các môn học chính vẫn như nhau, chỉ có rút ngắn cho thích-hợp với thời-gian.

- Giai-Đoạn 1 : Sinh-Viên Sĩ-Quan từ cầu vai đen đến Chuẩn-Uý, phải hoàn tất các môn học như : Toán học đại-cương, Lượng-giác hình học phẳng và lượng- giác không gian ( lượng giác cầu ). Vận-Chuyển thực-tập và lý-thuyết nhập-môn. Điện-Từ-Trường, Điện-Kỹ-Nghệ cấp 1, Điện-tử, Khí-tượng, Anh-Văn và các môn phụ. Căn-bản quân-sự , tháo ráp vũ-khí nhẹ và thực-hành tác-xạ.

- Giai-Đoạn 2 : Sinh-Viên chuẩn-bị tốt nghiệp Thiếu-Uý gồm có các môn chính trong Hải-Nghiệp như Vận-Chuyển lý-thuyết, Hàng-Hải Thiên-Văn, Sức-bền Vật-Liệu, lý-thuyết Thuyền-Bè tầu nổi và tầu ngầm. Cơ-Khí Động-Cơ Nổ 2 thì và 4 thì. Điện-Kỹ-Nghệ cấp 2, Điện-tử Radar, Khí-tượng, Giám-Lộ cờ-đèn, Vận-Chuyển Chiến-Thuật, Anh-Văn và các môn phụ.

b - Ngành Cơ-Khí : Có các môn chính như sau : Động-Cơ-Nổ 2 thì và 4 thì. Động-Cơ Diesel, Điện-Kỹ-Nghệ, Phòng-Tai, Sức-Bền Vật-Liệu, Lý-Thuyết Thuyền-Bè áp-dụng cho tầu nổi và tầu ngầm. Chú-trọng nhiều về nguyên-tắc và thực-hành các loại động-cơ. Các môn phụ như ngành Chỉ-Huy, kể cả căn-bản quân-sự, tháo ráp vũ-khí nhẹ và thực-hành tác-xạ.

c - Khóa Ngắn Hạn 6 Tháng và 3 Tháng :

Các khóa Sĩ-Quan Đặc-Biệt thì thời-gian học 6 tháng nên chỉ học các môn chính của giai-đoạn 2 trong Hải-Nghiệp như Hàng-Hải lý-thuyết, Vận-Chuyển lý-thuyết, Khí-Tượng, Vận-Chuyển Chiến-Thuật, một số môn phụ do Khối Văn-Hóa-Vụ chọn lựa và soạn thảo cho thích hợp với yêu-cầu.

Các khóa 3 tháng của Sinh-Viên trường Võ-Bị Đà-Lạt thì chú trọng các môn Hải-Nghiệp như Vận-Chuyển, Hành-Hải lý-thuyết và thực-hành.

IV - Chương-Trình Thực-Tập :

Tùy theo thời-gian học tại quân-trường mà việc thực-tập áp-dụng có khác nhau. Những khóa từ 18 tháng đến 2 năm thì thực-tập hải-hành trên chiến-hạm nằm trong chương-trình huấn-luyện tại quân-trường. Các khóa 1 năm thì sau khi mãn khóa được đi thực-tập OJT trên chiến-hạm một năm.

Học trong quân-trường thì không thấy gì, vì ai cũng như ai. Nhưng khi bước chân xuống chiến-hạm thì nhiều chuyện lạ đời và bất ngờ xảy ra. Nhất là những chuyến đầu tiên, có anh vừa mới xuống xe GMC còn đang đứng trên cầu. Nhìn thấy những chiến-hạm HQ 114, HQ 115, HQ 116 đang cập cầu lắc-lư tại chỗ là tự nhiên bắt đầu buồn nôn ngay tại cầu. Có anh nói chuyện cười đùa vui vẽ hồn nhiên, bước chân xuống tầu, chạy được một khoảng ra khỏi vịnh Cầu-Đá là mặt mày xanh lơ bèn tìm nơi an nghỉ. Anh nào còn tỉnh-táo tới giờ lấy thức ăn ra, có anh vừa ăn trái cà chua thì sau đó ói ra màu đỏ cà chua. Có anh ăn quả chuối thì lại cho ra chè chuối. Trong khi có anh không ăn được gì cả nên cho mật vàng, mật xanh, rồi không còn chút mật nào để cho cá nữa...thì còn nhiều anh đầy thiện-chí sẳn sàng tình-nguyện xơi thế ! Lại có anh, tầu càng lắc, sóng càng to thì càng tỉnh-bơ, thản-nhiên phì-phà điếu " BASTOS " như đang dệt mộng !

Thật " bái-phục ".

Thời-gian học trong quân-trường càng lâu, càng lắm gian-nan, càng thêm gian-khổ. Cũng chừng đó môn học nhưng sao lắm cuộc thi, lắm bài, lắm vở, lắm các môn phụ, nhớ lại mà phát sợ ! Khi đã ra rồi có người không dám nhìn lại ngôi trường cũ yêu quí của mình !!!

V - Thi Mãn Khóa Và Chọn Thủ-Khoa :

a - Hội-Đồng Chấm Thi : Trước khi một khóa SVSQ sắp đến giai-đoạn mãn khóa. Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm thông-báo cho BTL/HQ/Khối Quân-Huấn tối thiểu trước 1 tháng để chỉ-định hội-đồng Giám-Khảo. Hội-Đồng thi ngoài thành-phần cơ-hữu của Trung-Tâm như CHT, các Trưởng-Khối VHV, QSV và Giáo-Sư các môn chính. Thành phần chủ-động cuộc thi do Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ-định gồm một vị Chánh-Chủ-Khảo và các vị Giám-Khảo từ Saigòn ra để chấm thi các môn chính Vận-Chuyển, Hàng-Hải, Cơ-Khí, Điện-Khí, Truyền-Tin, Khí-Tượng.

Bài thi do các Giáo-Sư đương-nhiệm của trường đề-nghị mỗi môn 3 đề tài. Tất cả các đề thi giao nạp cho Khối Văn-Hoá-Vụ.Khối Văn-Hoá-Vụ có nhiệm-vụ đánh máy và bỏ vào bì niêm phong. Trước giờ thi môn nào, vị Chánh-Chủ-Khảo chọn một trong 3 phong bì đó và trao cho các vị Giám-Khảo khui phát cho Sinh-Viên. Cuộc thi gồm cả lý-thuyết tại phòng, vấn-đáp và thực-hành.

b - Tính Điểm Và Chọn Thủ-Khoa : Điểm thi mãn khóa được tính chung là 100 hệ-số.

-           Ngành Chỉ-Huy :

Vận-Chuyển lý-thuyết hệ-số 25, Hàng-Hải lý-thuyết hệ-số 25.

-           Ngành Cơ-Khí : Có phương-thức tính riêng cho ngành Kỹ-thuật cũng có 100

hệ-số.

-           Các môn phụ và các điểm thi trong giai-đoạn cũng như thực-tập tính trung-

bình có 30 hệ-số.

-           Điểm CHT sẽ cho sau cùng có 20 hệ-số.

-           Chọn Thủ-khoa : Theo truyền thống thủ-khoa là một Sinh-Viên cao điểm nhất

của ngành Chỉ-Huy. Sau khi có kết-quả điểm thi mãn khóa các môn xong, ban Giám-Khảo trao cho khối Văn-Hóa-Vụ để đúc-kết và trình lên Hội-Đồng tuyển- chọn các Sinh-Viên cao điểm nhất. Hội-Đồng gồm có CHT, vị Chánh-Chủ-Khảo, Trưởng Khối Quân-Sự-Vụ và Trưởng-Khối Văn-Hóa-Vụ. Chỉ-Huy-Trưởng dựa vào hồ-sơ quân-kỷ, chấp-hành nội-qui, vóc dáng, tác-phong, quân-phục cũng như cách xưng hô khi trình-diện. Sau đó theo nghi-thức Liên-Đoàn Sinh-Viên cho những người cao điểm nhất trình-diện CHT bằng quân-phục đại-lễ. Điểm của CHT sẽ quyết-định là người Sinh-Viên nào Thủ-Khoa.

VI - Vài Nét Về Các Khóa Sĩ-Quan HQ :

Trước 20 tháng 07 năm 1954 Hải-Quân Quốc-Gia Việt-Nam hình thành được Hải-Quân Pháp huấn-luyện. Ngày 20 tháng 07 năm 1954 Chính-Phủ Pháp ký Hiệp-Định Genève chia đôi đất nước Việt-Nam từ vĩ-tuyến 17 trở ra Bắc theo chế-độ Cộng-Sản, từ vĩ-tuyến 17 trở vào Nam theo chế-độ Tự-Do thuộc về VNCH. Khi đó Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa được Hoa-Kỳ tham-gia trợ-giúp huấn-luyện và trang-bị cũng như hiện-đại-hóa để bảo-vệ miền Nam.

- Các khóa do Hải-Quân Pháp trực-tiếp Chỉ-Huy và huấn-luyện tại Việt-Nam gồm từ khóa 1 đến khóa 6 SQHQ/VN :

-          Khóa 1 :

Tổng số có 9 Sinh-Viên gồm 6 người thuộc ngành Chỉ-Huy như sau : Chung

Tấn-Cang, Trần-Văn-Chơn, Lê-Quang-Mỹ, Trần-Văn-Phấn, Hồ-Tấn-Quyền, Lâm-Ngươn-Tánh và 3 Sinh-Viên ngành Cơ-Khí như sau : Đoàn-Ngọc-Bích, Nguyễn-Văn-Lịch, Lương-Thanh-Tùng. Tất cả Sinh-Viên thuộc khóa 1 được thi tuyển chọn

từ Hàng-Hải Thương-Thuyền, ngoại trừ Lê-Quang-Mỹ là một Thiếu-Úy Bộ-Binh. Khóa 1 đầu năm 1952 gia-nhập vào Hải-Quân Pháp, được thực-tập Hải-Nghiệp và phục-vụ trên các chiến-hạm. Tất cả được đưa xuống Hàng-Không Mẫu-Hạm

" ARROMANCHES " tạm-trú và huấn-luyện, rồi học chuyên nghiệp trên các chiến-hạm khác. TTHL/HQ/NT được xây cất xong vào tháng 07 năm 1952. Ngày 01 tháng 10 năm 1952 cử-hành mãn khóa Sĩ-Quan Hải-Quân đầu tiên đó là khóa 1 SQ/HQVN với cấp-bậc Thiếu-Úy, riêng Sinh-Viên Lê-Quang-Mỹ được gắn cấp-bậc Tr/Úy. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Văn-Chơn, cấp-bậc sau cùng là cựu Đề-Đốc. Ngày 30 tháng 04 năm 1975 ở lại, đi tù cải-tạo và bị chuyển ra Bắc.

Sau khi mãn khóa, đa-số Sĩ-Quan khóa 1 được bổ-nhiệm phục-vụ tại các DINA ( Division Navale D'Assaut ) của Pháp ở các lưu-vực sông Cửu-Long và sông Hồng-Hà cuối năm 1952. Tháng 04 năm 1953 DINA 1 tại Cần-Thơ ( tiền thân của Hải-Đoàn Xung-Phong 21 ), về sau Pháp di chuyển Hải-Đoàn Xung-Phong 21 về Mỹ-Tho. Tại Cần-Thơ thì sau này Việt-Nam thành-lập Giang-Đoàn 25. Tháng 6 năm 1953 là DINA 3 ( tiền thân của Hải-Đoàn Xung-Phong 23, sau này đổi thành Giang-Đoàn 23 ) đồn-trú tại Vĩnh-Long. Ngoài Bắc thì có DINA 2 ( tiền thân của Hải-Đoàn Xung-Phong 22 ) hoạt-động vùng Châu-Thổ sông Hồng-Hà. Sau Hiệp-Định Genève DINA 2 trên đường rút về thì phụ-giúp đồng-bào di-cư vào Nam.

Trong lịch-sử Hải-Quân VNCH, tất cả các vị Sĩ-Quan thuộc khóa 1 đã nắm giữ các chức-vụ Chỉ-Huy như sau :

- HQ Th/Tá Lê-Quang-Mỹ, Tư-lệnh Hải-Quân Việt-Nam đầu tiên từ ngày 20 tháng 08 năm 1955 đến năm 1957. Sau chiến-dịch Rừng-Sát dẹp tan Lực-Lượng Bình-Xuyên được vinh-thăng Trung-Tá đầu năm 1956.

- HQ Tr/Tá Trần-Văn-Chơn, Tư-Lệnh Hải-Quân từ năm 1957 đến đầu tháng 08 năm 1959.

- HQ Đ/Tá Hồ-Tấn-Quyền, Tư-Lệnh Hải-Quân kể từ ngày 06 tháng 08 năm 1959 cho đến cuối tháng 10 năm 1963 thì bị ám-sát trong cuộc đảo-chánh Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm.

- HQ Đ/Tá Chung-Tấn-Cang, Tư-Lệnh Hải-Quân kể từ đầu tháng 11 năm 1963 đến gần cuối tháng 04 năm 1965.

- HQ Đ/Tá Trần-Văn-Phấn, Tư-Lệnh Hải-Quân kể từ ngày 26 tháng 04 năm 1965 đến cuối tháng 09 năm 1966.

- Trong giai-đoạn từ cuối tháng 09 đến hết tháng10 năm 1966 chức-vụ Tư-Lệnh Hải-Quân tạm-thời do Trung-Tướng Cao-Văn-Viên nắm giữ.

- HQ Đ/Tá Trần-Văn-Chơn, tái đảm-nhiệm Tư-Lệnh Hải-Quân từ ngày 01 tháng 11 năm 1966 cho đến cuối năm 1974, lúc bấy giờ đã được vinh-thăng Đề-Đốc.

- Đề-Đốc Lâm-Ngươn-Tánh, Tư-Lệnh Hải-Quân thay thế Đề-Đốc Trần-Văn-Chơn cho đến cuối tháng 03 năm 1975.

- Phó Đô-Đốc Chung-Tấn-Cang, vị Tư-Lệnh Hải-Quân sau cùng từ cuối tháng 03 năm 1975 đến 30 tháng 04 năm 1975.

Ba vị Sĩ-Quan ngành Cơ-khí có cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng như sau :

-           HQ Đ/Tá CK Đoàn-Ngọc-Bích, Tổng-Thanh-Tra BTL/HQ.

-           HQ Đ/Tá CK Nguyễn-Văn-Lịch, Giám-Đốc Hải-Quân Công-Xưởng.

-           HQ Đ/Tá CK Lương-Thanh-Tùng, Tham-Mưu-Phó Tiếp-Vận BTL/HQ.

-          Khóa 2 :

Tổng số có 13 Sinh-Viên gồm 09 ngành Chỉ-Huy và 4 ngành Cơ-Khí, hầu hết

được thi tuyển-chọn từ Hàng-Hải Thương-Thuyền.Nhập trường vào ngày 01 tháng 11 năm 1952, thời-gian thụ-huấn 6 tháng. Chú-trọng huấn-luyện về Căn-Bản Quân-Sự, Vũ-Khí, Tác-Xạ, Hải-Pháo và ôn-tập Hải-Nghiệp. Mãn khóa vào tháng 05 năm 1953 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Đinh-Mạnh-Hùng, cấp-bậc sau cùng là Phó Đề-Đốc. Khóa 2 có hai vị được vinh-thăng Phó Đề-Đốc đó là : Phó Đề-Đốc Đinh-Mạnh-Hùng, Phụ-Tá Tư-Lệnh Hải-Quân Hành-Quân Lưu-Động Sông tại BTL/HQ. Phó Đề-Đốc Nghiêm-Văn-Phú là vị Tư-Lệnh cuối cùng của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm Tuần-Thám 212 tại Mỹ-Tho.

-          Khóa 3 :

Tổng số có 23 Sinh-Viên gồm 18 ngành Chỉ-Huy và 5 ngành Cơ-Khí, hầu hết

được thi tuyển-chọn từ Hàng-Hải Thương-Thuyền. Nhập trường tháng 07 năm 1953, thời-gian thụ-huấn 6 tháng. Chú trọng huấn-luyện về Căn-Bản Quân-Sự, Vũ-Khí, Tác-Xạ, Hải-Pháo và ôn-tập Hải-Nghiệp. Mãn khóa vào tháng 01 năm 1954 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Văn-Thông, cấp-bậc Đ/Tá, vị Tư-Lệnh cuối cùng của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm Trung-Ương 214 tại Đồng-Tâm. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Trần-Phước-Dũ,cấp-bậc sau cùng là Đ/Tá. Khóa 3 có bốn vị được vinh-thăng Phó Đề-Đốc đó là : Phó Đề-Đốc Diệp-Quang-Thủy, Tham-Mưu-Trưởng BTL/HQ. Phó Đề-Đốc Nguyễn-Hữu-Chí là vị Tư-Lệnh đầu tiên và cuối cùng của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm Duyên-Phòng 213 tại Cam-Ranh. Đầu năm 1975 đảm nhiệm Phụ-Tá Tư-Lệnh Hải-Quân Hành-Quân Lưu-Động Biển tại BTL/HQ. Phó Đề-Đốc Vũ-Đình-Đào là vị Tư-Lệnh cuối cùng của Vùng 3 Duyên-Hải kiêm Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 213.3 tại Vũng-Tầu. Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu là vị Chỉ-Huy-Trưởng cuối cùng của TTHL/HQ Nha-Trang.

-           Khóa 4 :

Tổng số có 15 Sinh-Viên gồm 12 ngành Chỉ-Huy và 3 ngành Cơ-Khí, hầu hết

được thi tuyển-chọn từ Hàng-Hải Thương-Thuyền. Nhập trường tháng 02 năm 1954, thời-gian thụ-huấn 10 tháng. Chú trọng huấn-luyện về Căn-Bản Quân-Sự, Vũ-Khí, Tác-Xạ, Hải-Pháo và ôn-tập Hải-Nghiệp. Mãn khóa vào tháng 12 năm 1954 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Văn-Ánh, ông đã từng đảm nhiệm chức-vụ Tham-Mưu-Trưởng BTL/HQ từ năm 1965 - 1968. Cấp-bậc và chức-vụ sau cùng là HQ Đ/Tá biệt-phái Phủ Thủ-Tướng. HQ Đ/Tá Nguyễn

Bá-Trang là vị Tư-Lệnh cuối cùng của Lực-Lượng Đặc-Nhiệm Thủy-Bộ 211 tại Bình

Thủy. Sau 30 tháng 04 năm 1975 ông ở lại và bị tù cải-tạo, tháng 05 năm 1976 được chuyển trại từ K 2 Suối-Máu Biên-Hoà ra Yên-Bái bằng phi-cơ C 130. Khóa 4 có một vị được vinh thăng Phó Đề-Đốc đó là : Phó Đề-Đốc Hồ-Văn-Kỳ-Thoại, vị Tư-Lệnh cuối cùng của Vùng 1 Duyên-Hải kiêm Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 213.1 tại Đà-Nẳng.

-          Khóa 5 :

Tổng số có 23 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy, gồm đa-số là xuất-thân từ Hàng-Hải

Thương-Thuyền và một số được chọn qua cuộc thi-tuyển ngoài dân-sự. Nhập trường ngày 27 tháng 07 năm 1954, thời-gian thụ-huấn 10 tháng. Chú-trọng huấn-luyện về Căn-Bản Quân-Sự, Vũ-Khí, Tác-Xạ, Hải-Pháo thực-hành, Hàng-Hải Cận-Duyên, Viễn-Duyên, Vận-Chuyển và ôn-tập Hải-Nghiệp. Mãn khóa tháng 05 năm 1955 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Viết-Tân, cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng là HQ Đ/Tá, Chỉ-Huy-Trưởng Sở Phòng-Vệ Duyên-Hải. Sau 30 tháng 04 năm 1975 ở lại trình-diện đi tù cải-tạo. Tháng 05 năm 1976 được chuyển trại từ Suối-Máu Biên-Hòa ra Yên-Bái Bắc-Việt bằng phi-cơ C130. Nhập trại tù Liên-Trại 2 Hoàng-Liên-Sơn. Cuối năm 1978 được chuyển về trại tù Hà-Sơn-Bình ( Hà-Tây ), năm 1983 chuyển trại một lần nữa về Hà-Nam-Ninh. Tại đây một thời-gian sau ông bị bệnh nặng, năm 1988 ông được ra tù về Saigòn. Tuy nhiên căn bệnh phù-thủng, kiệt-sức tiếp-tục tàn-phá hành-hạ, cuối cùng ông đã vĩnh-viễn ra đi năm 1989 tại Saigòn. HQ Đ/Tá Hà-Văn-Ngạc trực-tiếp chỉ-huy trận Hải-Chiến Hoàng-Sa đầu năm 1974, dưới quyền có các chiến-hạm HQ 10, HQ 4, HQ 5 và HQ 16. HQ Đ/Tá Nguyễn-Văn-May là vị Tư-Lệnh cuối cùng của Vùng 5 Duyên-Hải kiêm Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 213.5 tại Năm-Căn, sau 30 tháng 04 năm 1975 ông ở lại và bị tù cải-tạo. Tháng 05 năm 1976 được chuyển trại từ K 2 Suối-Máu Biên-Hoà ra Yên-Bái bằng phi-cơ C 130. Khóa 5 có một vị được vinh-thăng Phó Đề-Đốc đó là :Phó Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh, vị Tư-Lệnh cuối cùng của Vùng 2 Duyên Hải kiêm Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 213.2 tại Cam-Ranh.

-          Khóa 6 :

Tổng số có 21 Sinh-Viên gồm 16 ngành Chỉ-Huy và 5 ngành Cơ-Khí, đa-số là

xuất-thân từ Hàng-Hải Thương-Thuyền và một số được chọn qua cuộc thi-tuyển ngoài dân-sự. Nhập trường ngày 21 tháng 04 năm 1955, thời-gian thụ-huấn 11 tháng. Chú-trọng huấn-luyện về Căn-Bản Quân-Sự, Vũ-Khí, Tác-Xạ, Hải-Pháo

thực-hành, Hàng-Hải Cận-Duyên, Viễn-Duyên, Vận-Chuyển và ôn-tập Hải-Nghiệp. Mãn khóa ngày 08 tháng 03 năm 1956 với cấp bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Bùi-Huy-Phong, cấp-bậc và chức-vụ sau cùng là HQ Tr/Tá phục-vụ tại TTHL/HQ Saigòn. Sau ngày 30 tháng 04 năm1975 trình diện đi tù Cải-Tạo và bị bệnh chết tại trại K2 Suối-Máu Biên-Hoà đầu năm 1976. Sinh-Viên Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Nguyễn-Văn-Tần, bị đau bệnh chết lúc còn mang cấp-bậc Đ/Uý.

-          Các khóa do Hải-Quân Pháp trực-tiếp huấn-luyện tại BREST:

Trường Hải-Quân Pháp nằm trên một ngọn đồi thuộc thành phố Brest. Mặt

tiền nhìn ra biển Đại-Tây-Dương. Trường luôn luôn có 2 khóa, một khóa đàn anh và một khóa đàn em. Mỗi khóa có chừng 100 Sinh-Viên thụ-huấn, trong số đó hầu hết là người Pháp. Thời-gian thụ-huấn từ 20 tháng đến 2 năm. Các môn học chính trong chương-trình gồm có :

Toán học Đại-Cương, Lượng-Giác Không-Gian, Vận-Chuyển thực-hành và lý-thuyết, Thiên-Văn, Khí-Tượng, Hàng-Hải Cận-Duyện Viễn-Duyên, Kiến-Trúc Chiến Hạm, Tầu Ngầm, Hải-Pháo, Điện Lý-Thuyết và Kỷ-Nghệ, các loại Động-Cơ nỗ và Diesel, các loại máy điện-tử dùng để quan-sát không-gian, máy Sonar, Sondeur

( Fathometer ), Radar, máy bay, thực-tập phi-hành, Căn-Bản Quân-Sự và Vũ-Khí. Hàng tháng đều có chuyến đi thực-tập ngắn hạn trên biển.

Giai-đoạn 1 của khóa học là một năm, trước khi qua giai-đoạn 2 là thời-gian đi nghỉ hè. Trước khi được nghỉ hè là phải một chuyến viễn-du qua các quốc-gia lân cận rồi trở về Brest. Dịp nghĩ hè cũng là lúc khóa đàn anh mãn khóa, nhà trường lại tiếp nhận thêm khóa mới. Sau kỳ nghĩ hè vào học giai-đoạn 2 là trở thành Sinh-Viên đàn anh, cũng có những trò chơi huấn-nhục cho đàn em theo truyền thống của trường Sĩ-Quan Hải Quân. Mãn khóa các tân Sĩ-Quan với cấp-bậc Thiếu-Uý trên vai, phải một chuyến hải-hành viễn-du kéo dài nhiều tháng, sau chuyến đi cuối cùng này là hồi-hương.

-          Khóa 1 Brest :

Được chọn qua một cuộc thi, các ứng-viên trúng tuyển khóa 1 :

- Ngành Chỉ-Huy : Nguyễn-Văn-Duyên, Nguyễn-Tân, Đặng-Cao-Thăng, Vương-Hữu-Thiều, Nguyễn-Vân, Nguyễn-Đức-Vân.

-           Ngành Cơ-Khí : Nguyễn-Gia-Định.

-           Ngành Bác-Sĩ : Nguyễn-Văn-Đăng, Đặng-Tất-Khiêm, Dương-Hồng-Mô, Phạm

Minh-Nghĩa, Trần-Ngươn-Phiêu, Phạm-Vận.

- Ngành Hành-Chánh Tài-Chánh : Đổ-Đăng-Công, Phạm-Trung-Giám, Đặng-Văn-Tất.

Ngành Chỉ-Huy và Cơ-Khí khai-giảng vào tháng 10 năm 1952 tại Brest, tất cả rời khỏi VN bằng phi-cơ đến phi-trường Orly vào tháng 09 năm 1952. Mãn khóa vào tháng 06 năm 1954. Trở về nước vào tháng 04 năm 1955, tính ra phải mất 2 năm 6 tháng mới trở lại quê-hương. Sau khi mãn khóa các tân Sĩ-Quan còn đi hải-hành một chuyến dài vòng quanh thế-giới mất 8 tháng trên Tuần-Dương-Hạm JEANNE D'ARC. Khóa 1 Brest có một vị được vinh-thăng Phó Đề-Đốc đó là : Phó Đề-Đốc Đặng-Cao-Thăng, vị Tư-Lệnh cuối cùng của Hải-Quân Vùng 4 Sông-Ngòi tại Cần-Thơ.

-          Khóa 2 Brest :

Được chọn qua một cuộc thi, các ứng-viên trúng-tuyển khóa 2 :

- Ngành Chỉ-Huy : Vũ-Xuân-An, Dư-Trí-Hùng, Nguyễn-Kim-Lượng, Hồ-Ngọc-Ngà, Phương-Xuân-Nhàn, Trịnh-Xuân-Phong, Nguyễn-Ngọc-Quỳnh, Nguyễn-Tân ( từ K1 học lại, khi ra trường xin ở lại Pháp ), Đinh-Gia-Tường.

-           Ngành Cơ-Khí : Ủ-Văn-Đức, Bùi-Văn-Lễ, Bùi-Tiến-Rũng.

Khóa 2 Brest nhập-trường cuối tháng 09 năm 1953. Trong thời-gian đi thực

tập thì Sinh-Viên Dư-Trí-Hùng và Đinh-Gia-Tường đi trên Tuần-Dương-Hạm JEANNE D'ARC, các Sinh-Viên khác thực-tập trên Hạm-Đội Địa-Trung-Hải. Khóa 2 Brest về nước đầu năm 1956, hai Sĩ-Quan Phương-Xuân-Nhàn và Đinh-Gia-Tường sau khi phục-vụ được 1 năm thì vượt-tuyến ra Bắc theo Cộng-Sản năm 1957.

Cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975, cấp-bậc cao nhất của các vị thuộc khóa 2 Brest là Đ/Tá.

-          Khóa 3 Brest :

Được chọn qua một cuộc thi, các ứng-viên trúng-tuyển khóa 3 :

- Ngành Chỉ-Huy : Phạm-Cừ, Nguyễn-Quang-Dật, Nguyễn-Văn-Khánh, Đỗ-Kiểm, Vũ-Nhân, Lê-Phụng, Phạm-Văn-Sanh, Bùi-Hữu-Thư, Vũ-Tư-trực, Trịnh-Quang-Xuân.

-           Ngành Cơ-Khí : Đặng-Đình-Hiệp, Nguyễn-Ngọc-Oánh.

Khóa 3 Brest nhập-trường cuối tháng 09 năm 1954, sau khi mãn giai-đoạn 1 thì Sinh-Viên Phạm-Cừ và Vũ-Nhân hồi-hương, Sinh-Viên Nguyễn-Văn-Khánh bỏ dở việc thụ-huấn và hồi-hương vì sức khỏe. Riêng Sinh-Viên Vũ-Tư-Trực cũng hồi-hương sau năm thứ 1 và chuyển ngành Bộ-Binh, bị chết vì tại nạn tại trường Thủ-Đức. Khóa 3 Brest mãn khóa hồi-hương toàn bộ cuối năm 1956.

Cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975, cấp-bậc cao nhất của các vị thuộc khóa 3 Brest là Đ/Tá. Trong số các vị Đ/Tá đảm-nhiệm các chức-vụ cao như : HQ Đ/Tá Đỗ-Kiểm, Tham-Mưu Phó Hành-Quân BTL/HQ. HQ Đ/Tá Trịnh-Quang-Xuân là vị Tư-Lệnh cuối cùng của Hải-Quân Vùng 3 Sông-Ngòi tại Long-Bình.

-          Khóa 4 Brest :

Được chọn qua một cuộc thi, các ứng-viên trúng-tuyển khóa 4 :

- Ngành Chỉ-huy : Lê-Triệu-Đẩu, Nguyễn-Địch-Hùng, Nguyễn-Kim-Lượng ( từ K 2 bị bệnh trở lại ), Võ-Duy-Ninh.

- Ngành Cơ-Khí : Nguyễn-Tiến-Ích, Trần-Văn-Sơn.

Khóa 4 Brest nhập trường cuối tháng 09 năm 1955, mãn khóa cuối tháng 06 năm 1957.

Từ khóa 1 đến khóa 6 tại Nha-Trang cũng như 4 khóa xuất-thân từ trường

SQHQ Pháp tại Brest thì không có đặt tên riêng cho từng khóa.

 

Tên Các Chòm Sao :

Khi chuyển-giao cho Hải-Quân Việt-Nam, ngoài số thứ-tự ra còn có tên riêng của khóa. Mỗi tên tượng-trưng cho một chòm sao..

Trong Hải-Quân, với biển cả mênh-mông, hải-hành xuyên đại-dương là nghề của chàng. Thời đại văn minh tiến-bộ như hiện nay dù có vệ-tinh theo dõi, nhưng căn-bản của việc định vị-trí trên biển bằng các tinh-tú vẫn phải học, vẫn phải biết đối với các chiến-sĩ áo trắng.Đó cũng là một niềm vui mà cũng là một nghệ-thuật vừa áp-dụng toán-học cũng như kinh-nghiệm trong ngành hàng-hải. Trong vũ-trụ, ngoài Thái-Dương-Hệ, chúng ta quan-sát thấy có những chòm sao kết-hợp với nhau thành những hình dạng gần như không thay đổi, xuất-hiện trên bầu trời tùy theo ngày giờ và vị-trí của người nhìn. Đó cũng là những mục-tiêu của chúng ta dùng để xác-định vị-trí con tầu. Theo toán học không-gian, trái đất tạm xem như là trung-tâm điểm của Vũ-Trụ hình cầu. Mặt Trời di-chuyển giáp vòng trên Hoàng-Đạo ( Ecliptic ) trong thời-gian là 365 ngày 1/4 ( một năm ), đi qua 12 chòm sao nằm dọc theo vòng cung lớn. Các chòm sao này tạo thành 12 con giáp ( Zodiac ) của khoa chiêm-tinh-học Tây-Phương như sau :

-           Bảo-Bình ( Verseau hay Aquarius : từ 21 tháng 01 đến 19 tháng 02 )

-           Song-Ngư ( Poissons hay Pisces : từ 20 tháng 02 đến 20 tháng 03 )

-           Dương-Cưu ( Bélier hay Aries : từ 21 tháng 03 đến 20 tháng 04 )

-           Kim-Ngưu ( Taureau hay Taurus : từ 21 tháng 04 đến 20 tháng 05 )

-           Song-Nam ( Gémeaux hay Gemini : từ 21 tháng 05 đến 21 tháng 06 )

-           Bắc-Giải ( Cancer: từ 22 tháng 06 đến 22 tháng 07 )

-           Hải-Sư ( Lion hay Leo : từ 23 tháng 07 đến 23 tháng 08 )

-           Xử-Nữ ( Vierge hay Vergo : từ 24 tháng 08 đến 22 tháng 09 )

-           Thiên-Xứng ( Balance hay Libra : từ 23 tháng 09 đến 23 tháng 10 )

-           Hổ-Cáp ( Scorpion hay Scorpius : từ 24 tháng 10 đến 22 tháng 11 )

-           Nhân-Mã ( Sagittaire hay Sagittarius : từ 23 tháng 11 đến 21 tháng 12 )

-           Nam-Dương ( Capricorne hay Capricornus:Từ 22 tháng 12 đến 20 tháng 01)

Như trên các chòm sao được xếp thứ-tự ngày tháng theo khoa Tử-Vi Tây-

Phương. Đầu tiên là Bảo-Bình và cuối cùng là Nam-Dương. Tuy nhiên trong Hàng-Hải Thiên-Văn, Hoàng-Đạo và Xích-Đạo hợp với nhau một góc nghiêng là 23 độ 27 phút. Hai vòng tròn đó cắt nhau tại 2 điểm " Gamma " và " Gamma' ", ta gọi là Xuân-Phân và Thu-Phân. Vòng khởi điểm được tính lúc mặt trời đi từ

" Gamma " theo chiều nhật-động kim đồng-hồ giáp vòng là một năm.

Ngày 21 tháng 03 Dương-Lịch hằng năm là lúc mặt trời đi qua điểm xuất-phát, cũng là vùng có chòm sao Dương-Cưu nên được coi như số 1 và mặt trời mỗi tháng chiếm một cung, khi đi giáp vòng thì đến chòm sao Song-Ngư là số 12. Căn-cứ vào số thứ-tự các chòm sao ở trên để đặt tên cho khóa.

Khóa 7 SQHQ/NT, lúc này vị Tư-Lệnh Hải-Quân Việt-Nam đầu tiên là HQ Th/Tá Lê-Quang-Mỹ. Chỉ-Huy-Trưởng Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân đầu tiên là HQ Đ/Uý Chung-Tấn-Cang.Giám-Đốc trường SVSQ là HQ Đ/Uý Nguyễn-Đức-Vân. Tuy nhiên dù Pháp đã chuyển-giao cho HQVN nhưng Giáo-Sư và Huấn-Luyện-Viên vẫn là người Pháp. Ngoại trừ Căn-Bản Quân-Sự và Vũ-Khí-Nhẹ là do Huấn-Luyện-Viên Việt-Nam phụ-trách. Đến tháng 5 năm 1957 tất cả Sĩ-Quan và Huấn-Luyện-Viên Pháp cuối cùng rút khỏi quân-trường. Khóa 7 được đặt tên Đệ Nhất Thiên-Xứng đó là chòm sao số 7. Các khóa kế tiếp cứ thế mà tính theo vòng thứ-tự 12 con giáp như trên. Khóa 8 là Đệ Nhất Hổ-Cáp, khóa 9 là Đệ Nhất Nhân-Mã và tiếp-tục cho đến Đệ Nhất Song-Ngư. Tiếp-theo là Đệ Nhị, Đệ Tam. v.v..

-           Khóa 7 : Đệ Nhất Thiên-Xứng

Tổng số có 46 Sinh-Viên gồm 29 ngành Chỉ-Huy và 17 ngành Cơ-Khí. Nhập trường tháng 01 năm 1956 thời gian thụ-huấn 20 tháng. Mãn khóa tháng 07 năm 1957 với cấp bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Văn-Thiện, cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng là HQ Đ/Tá Nguyễn-Văn-Thiện, Tư-Lệnh V4DH kiêm

( LĐĐ N 213.4 ), kiêm Đặc-Khu-Trưởng Đặc-Khu Phú-Quốc. Trong những ngày của tháng 04 năm 1975 tại đảo Phú-Quốc tràn ngập gần 60 ngàn người tị-nạn được các tầu chở đến từ Miền Trung. Trước cảnh hỗn-loạn cướp-bóc hãm-hại trong thành-phần tị-nạn rất phức-tạp đang xảy ra. Tổng Tham-Mưu-trưởng QLVN Cộng-Hòa là Đại-Tướng Cao-Văn-Viên chỉ-định Đ/Tá Thiện vào chức-vụ Tổng-Trấn Phú-Quốc trong thời-chiến Đ/Tá Thiện được phép kết-án Tử-Hình mà không chờ án-lệnh của tòa. Từ khi nhận được lệnh của trên giao, Đ/Tá Thiện đã thận-trọng và trừng-trị những tên tội-phạm có tang-chứng trong bọn người lợi-dụng tình-thế rối-ren quấy phá đoàn người di-tản, để đem lại an-ninh trật-tự cho đảo Phú-Quốc. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Đoàn-Văn-Tiếng, cấp-bậc cuối cùng là Trung-Tá.

-          Khóa 8 : Đệ Nhất Hổ-Cáp

Tổng số có 48 Sinh-Viên gồm 38 ngành Chỉ-Huy và 10 ngành Cơ-Khí. Nhập trường ngày 06 tháng 01 năm 1958 thời gian thụ-huấn 2 năm. Mãn khóa ngày 01 tháng 04 năm 1960 với cấp-bậc Thiếu-Uý trừ-bị. Khóa 8 là khóa đầu tiên do Giáo-Sư và Huấn-Luyện-Viên người Việt-Nam hoàn toàn đảm-trách. Sinh-Viên Thủ-khoa là Trịnh-Tiến-Hùng, cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng là Tr/Tá Trưởng-Phòng Điều-Huấn BTL/HQ. Sinh-Viên Thủ-Khoa Cơ-Khí là Nguyễn-Văn-Niệm. Người mang cấp-bậc cao nhất của khóa 8 là HQ Đ/Tá Lê-Hữu-Dõng, Chỉ-Huy-Trưởng Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 99. Hậu-cứ của LLĐN/99 tại CCHQ Nhà-Bè. Đây được coi như là lực-lượng tổng trừ-bị của Hải-Quân kể từ khi Phó Đô-Đốc Chung-Tấn-Cang là Tư-Lệnh vào cuối tháng 03 năm 1975.

Một sự-kiện lịch-sử đó là sự trở về của tầu Việt-Nam Thương-Tín 1 đầy bi-thương và nước mắt. Đó là tâm-trạng chung của đa số chúng ta sau ngày mất nước, ra đi trong lúc còn đang kẹt lại vợ con và thân-nhân trong tay địch. Vì tình- cảm gia-đình, từ thiên-đường liều thân vào điạ-ngục với nguồn hy-vọng mong manh để cứu vợ con và người thân. HQ Tr/Tá Trần-Đình-Trụ cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng là HQ Tr/Tá Tư-Lệnh-Phó V5DH tại Năm-Căn. Đêm 29 tháng 04 năm 1975 đã theo đoàn tầu HQVN rời bến Bạch-Đằng ra khơi tập-trung tại vùng biển Côn-Sơn. Sáng sớm ngày 01 tháng 05 năm 1975 đoàn tầu được lệnh khởi-hành trực-chỉ đi Phi-Luật-Tân. Sau 7 ngày đêm trên biển đoàn tầu bắt đầu vào hải-phận Phi-Luật-Tân. Một buổi lể hạ Quốc-Kỳ VNCH trước khi vào hải-cảng Subic đã diễn ra trên các chiến-hạm trong cảnh xúc-động ngậm-ngùi, có nhiều người không cầm được nước mắt đã bậc khóc. Sau đó tất cả mọi người được chuyển sang những thương-thuyền lớn của Hoa-Kỳ đã đậu sẳn ở đây. Đoàn thương- thuyền khởi-hành đi Guam. Sáng ngày 13 tháng 05 năm 1975 đến nơi nhập vào trại tỵ-nạn tại Guam, trại này có khả năng chứa hàng trăm ngàn người. Để giải-quyết vấn-đề cho những người có thân-nhân còn kẹt lại tại quê nhà mà muốn trở về. Sau thời-gian đấu-tranh bằng nhiều hình-thức như tuyệt-thực cũng như bạo-động. Thiếu-Tướng Herbert xin phép Washington quyết-định chấp-thuận cấp tầu Việt-Nam Thương-Tín 1 có trọng-tải trên 10.000 tấn dài 140 m do HQ Tr/Tá Trần-Đình-Trụ làm Thuyền-Trưởng cùng với Thủy-Thủ-Đoàn hoàn toàn do các anh em Sĩ-Quan, Hạ-Sĩ-Quan và Đoàn-Viên HQVN/CH đảm trách để đưa 1.652 người từ Guam trở về Việt-Nam. Tr/Tá Trụ chỉ định anh Nguyễn-Văn-Phước làm Thuyền-Phó, anh Trần-Cao-Khải làm Cơ-Khí-Trưởng, anh Vương-Thế-Tuấn làm Trưởng-Ban Hải-Hành với sự phụ-tá có các HSQ/Giám-Lộ như anh Nguyễn-Văn-Tòng và Trần-Văn-Nở làm Navigator phụ-trách hàng-hải thiên-văn, anh Hoàng-Công-Minh làm Trưởng-Ban Vận-Chuyển, anh Phạm-Ngọc-Lộ phụ-trách Tiếp-Liệu và anh Nguyễn-Văn-Đàng phụ-trách y-tế. Đúng 08 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 1975 mọi người muốn trở về được lần lượt đưa xuống tầu. Đúng 12 giờ 45 ngày 16 tháng 10 năm 1975 tầu Việt-Nam Thương-Tín 1 rời đảo Guam và khởi-hành về Việt-Nam. Chuyến hải-hành tuy có lúc gặp thời-tiết xấu, có một trường hợp chết người đó là bà Nguyễn-Thị-Nại quá già yếu bị chết vì kiệt-sức suốt mấy ngày nay không ăn uống được. Thi thể của bà được thủy-táng ngay sau đó. Đây cũng có người suy-đoán sự trả nợ của con tầu này khi nó ra khơi, đang di-chuyển trên sông Saigòn trưa ngày 30 tháng 04 năm 1975 lúc ngang qua khu Rừng-Sát bị Việt-Cộng phục-kích từ bờ gây thương-vong cho nhà văn Chu-Tử. Tuy nhiên lần này tầu đã được Thủy-Thủ-Đoàn lèo lái từ Guam về đến Vũng-Tầu sau 9 ngày lênh-đênh trên biển. Đúng 08 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 1975 tầu thả neo tại Vũng-Tầu. Sau đó Việt-Cộng ra lệnh tầu tiếp-tục trực-chỉ đi Nha-Trang và đã thả neo tại vịnh Cầu-Đá lúc 10 giờ sáng ngày 27 an toàn, bỏ tầu lại cho Việt-Cộng để rồi lần lượt Thủy-Thủ-Đoàn bị phân loại và đi tù. Riêng phần Tr/Tá Trần-Đình-Trụ và đa-số Sĩ-Quan đã bị Việt-Cộng lưu-đày qua các nhà tù từ Nam ra Bắc rồi trở vào Nam. Cho đến ngày 13 tháng 02 năm 1988 được ra tù từ trại Hàm-Tân. Ngày 13 tháng 12 năm 1991 được ra đi định-cư tại Hoa-Kỳ theo diện HO cùng với vợ con.

- Khóa 9 : Đệ Nhất Nhân-Mã

Tổng số có 38 Sinh-Viên gồm 29 ngành Chỉ-huy và 09 ngành Cơ-Khí. Nhập trường tháng 03 năm 1959 thời gian thụ-huấn 2 năm. Mãn khóa tháng 05 năm 1961 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Hà-Ngọc-Lương, cấp-bậc và chức-vụ cuối cùng là HQ Tr/Tá Hà-Ngọc-Lương, Trưởng-Khối Văn-Hóa-Vụ Trung-Tâm Huấn-luyện Nha-trang. Ngày thành-phố Nha-Trang di-tản, Tr/Tá chạy vào chạy ra cố sức thuyết-phục vợ. Tr/Tá Lương chở vợ con từ cư-xá Lê-Văn-Duyệt vào tạm-trú tại phòng làm việc của Văn-Hóa-Vụ Trưởng. Vào phút chót vợ Tr/Tá Lương thay đổi ý-kiến và quyết-định không chịu đi. Biết không thể nào sống được với Cộng-Sản nên Tr/Tá Lương đã hốt-hoảng tự-sát cùng vợ và 5 con. Xác của 7 người được một số Hạ-Sĩ-Quan ở lại trong đó có Tr/S Tô-Thừa đem đào huyệt chôn ngay tại bãi cát bên trái Công-Viên Trần-Hưng-Đạo. Mấy tháng sau thân-nhân của gia-đình bà Lương trở về và cải-táng. Sự việc trên gây bàng-hoàng và xúc-động cho toàn quân-chủng Hải-Quân. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí của khóa 9 là Mai-Văn-Hoa, cấp-bậc sau cùng là Trung-Tá. Người mang cấp-bậc cao nhất của khóa 9 là HQ Đ/Tá Nguyễn-Hữu-Xuân Tư-Lệnh-Phó Vùng 3 Sông-Ngòi.

-          Khóa 10 : Đệ Nhất Nam-Dương

Tổng số có 55 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường tháng 07 năm 1960 thời gian huấn-luyện 2 năm. Ra trường ngày 14 tháng 07 năm 1962 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Lê-Bá-Thông, cấp-bậc sau cùng Trung-Tá. Đầu năm 1974 HQ Tr/Tá Lê-Văn-Thự Hạm-Trưởng HQ 16 trực-tiếp tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa.

-          Khóa 11 : Đệ Nhất Bảo-Bình

Tổng số 82 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường 01.09.1961, thời gian thụ-huấn 18 tháng. Ra trường ngày 14.04.1963 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Quang-Thiệu. Đầu năm 1974 HQ Tr/Tá Vũ-Hữu-San Hạm-Trưởng HQ 4 và HQ Tr/Tá Phạm-Trọng-Quỳnh Hạm-Trưởng HQ 05 trực-tiếp tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa.

-          Khóa 12 : Đệ Nhất Song-Ngư

Tổng số 103 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường ngày 13 tháng 08 năm 1962, thời gia thụ-huấn 18 tháng. Ra trường tháng 03 năm 1964 với cấp Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Trọng-Ngà. Đầu năm 1974 HQ Th/Tá Ngụy-Văn-Thà Hạm-Trưởng HQ 10 hy-sinh trong trận hải-chiến Hoàng-Sa được truy-thăng cố Tr/Tá.

-          Khóa 13 : Đệ Nhị Dương-Cưu

Tổng số 87 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường tháng 5 năm 1963, thời gian thụ-huấn 18 tháng. Ra trường tháng 12 năm 1964 với cấp-bậc Thiếu-Uý trừ-bị. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Phạm-Gia-Chính. Đặc-biệt khóa 13 ngoài số Sinh-Viên tân-tuyển còn có 7 Sĩ-Quan đã tốt nghiệp khóa 16 trường Võ-Bị Quốc-Gia Đà-Lạt ngày 22 tháng 12 năm 1962. Các Sĩ-Quan hiện-dịch đó là: Th/Úy CB Hoàng-Trọng-Biểu, Th/Úy CB Nguyễn-Hồng-Diệm, Th/Úy CB Nguyễn-Duy-Long, Th/Úy CB Phùng-Gia-Mùi, Th/Úy CB Nguyễn-Như-Phú, Th/Úy CB Hoàng-Đình-Thanh và Th/Úy CB Nguyễn-Đức-Thu. Khi khóa 13 ra trường thì 7 Sĩ-Quan trên cũng đến ngày thăng cấp HQ Tr/Úy hiện-dịch và đầu năm 1965 thì Nghị-Định được ban hành.

-          Khoá 14 : Đệ Nhị Kim-Ngưu

Tổng số có 100 Sinh-Viên gồm 80 ngành Chỉ-Huy và 20 ngành Cơ-Khí. Thời-gian thụ-huấn 18 tháng, nhập trường vào tháng 04 năm 1964. Mãn khóa vào tháng 12 năm 1965 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Như phần đầu có nói khóa 14 trong thời-gian còn vài tháng đến ngày mãn khóa đã bị một quả Rocket rơi trúng ngay phòng ngủ, gây thương vong cho nhiều Sinh-Viên. Trong số đó có 3 người tử thương là : Nguyễn-Hữu-Trang, Nguyễn-Đăng-Đóm và Đinh-Ngọc-Tri. Sáng ngày 30 tháng 04 năm 1975, sau khi Tổng-Thống Dương-Văn-Minh ra lệnh đầu hàng, lúc bấy giờ HQ Th/Tá Lê-Anh-Tuấn là Chỉ-huy-Trưởng Giang-Đoàn 43 Ngăn-Chặn thuộc Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 214, cùng với Giang-Đoàn 64 Tuần-Thám do HQ Th/Tá Trương-Minh-Hoàng ( Khóa 14 HQNT ) Chỉ-Huy-Trưởng đồn-trú tại Căn-Cứ Hải-Quân Tuyên-Nhơn, đây là một Căn-Cứ rất kiên-cố. Đêm 30 tháng 04 năm 1975 Th/ Tá Tuấn không chịu buông súng đầu hàng Việt-Cộng, biết không thể nào lật ngược được thế cờ nên đã anh-dũng " tuẩn-tiết " trên một giang-đĩnh tại Kinh Thủ-Thừa tỉnh Long-An rạng ngày 01 tháng 05 năm 1975. Để tỏ lòng ngưởng-mộ như một vị anh-hùng, bạn bè cùng khóa 14 HQNT đã đem " tro-cốt " Th/Tá Tuấn sang Hoa-Kỳ và được an-vị tại chùa Giác-Minh ở Palo Alto gần San Jose.

Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trương-Minh-Hoàng. Sinh-Viên Thủ-Khoa Cơ-Khí là Trịnh-Long-Hải.

-          Khóa 15 : Đệ Nhị Song-Nam

Tổng số có 107 Sinh-Viên gồm 87 ngành Chỉ-Huy và 20 ngành Cơ-Khí. Thời-gian thụ-huấn 18 tháng, nhập trường vào tháng 11 năm 1964. Mãn khóa vào tháng 07 năm 1966 với cấp-bậc Thiếu-Uý trừ-bị. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Thanh-Lộc. Thủ-khoa Cơ-Khí là Trần-Chí-Hoạt. Đêm 29 tháng 04 năm 1975 toàn bộ chiến-hạm thuộc Hạm-Đội Hải-Quân được lệnh rút khỏi cảng Saigòn để ra biển. Ngày 30 tháng 04 năm 1975, sau khi Tổng-thống Dương-Văn-Minh ra lệnh cho Quân-Lực VNCH buôn súng đầu hàng, trong khi các chiến-hạm khác còn đang công tác tại V4DH cũng như các thương thuyền VN đang ở Singapore được tự do vận-chuyển hoặc đi theo đoàn hoặc trở về Saigòn theo lời chiêu-dụ của VC kêu gọi trên đài phát-thanh hoặc vì hoàn cảnh gia-đình vợ con, thân nhân còn kẹt lại mà phải quay về trong trật-tự theo sự sắp xếp của cấp Chỉ-Huy hạm-đội trên biển. Riêng trường-hợp của HQ Đ/Úy Ngô-Minh-Dương Hạm-

Trưởng HQ 602 trong khi còn đang thi-hành nhiệm-vụ thuộc V4DH, qua hệ-thống truyền-tin liên-lạc. Vài người dưới quyền đoán biết ý-định của Hạm-Trưởng đang chấp-hành lệnh tập-trung để trực-chỉ đi Côn-Sơn. Lợi dụng đêm tối bọn này muốn trở cờ để cướp tầu về lập-công với VC. Thừa lúc ban đêm Hạm-Trưởng đang bận rộn trên đài-chỉ-huy, bọn chúng đã lấy búa phòng-tai bất ngờ đập đầu Hạm-Trưởng và xô xuống biển. Đồng thời ai đang đi phiên chứng-kiến cảnh trên nếu phản-đối thì cũng bị bọn này ném xuống biển để phi-tan. Sau đó HQ 602 đã trở về cặp bến Saigòn cùng với một số chiến-hạm và thương-thuyền vào những ngày đầu tháng 05 năm 1975. Việt-Cộng đã phát-động chiến-dịch tiếp-đón ngay tại bến Bạch-Đằng để loan-truyền chính-sách khoan-hồng của chính quyền mới. Sự hy-sinh của HQ Đ/Úy Ngô-Minh-Dương đáng được ghi vào lịch-sử của HQVN CH mà từ lâu chưa ai tìm ra được thủ-phạm trong cảnh hổn-loạn của đất nước : Tổ-Quốc Danh-Dự Trách-Nhiệm đè nặng trên vai các cấp Chỉ-Huy.

- Khóa 16 : Đệ Nhị Bắc-Giải

Tổng số có 133 Sinh-Viên gồm 103 ngành Chỉ-Huy và 30 ngành Cơ-Khí. Thời gian thụ-huấn 18 tháng, nhập trường vào tháng 01 năm 1966. Mãn khóa vào tháng 07 năm 1967 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Lý-Ngoc-Ẩn. Thủ-khoa Cơ-Khí là Phạm-Huy-Hy.

-          Khóa 17 : Đệ Nhị Hải-Sư

Tổng số có 136 Sinh-Viên gồm 103 ngành Chỉ-Huy và 33 ngành Cơ-Khí. Thời gian thụ-huấn 18 tháng, nhập trường vào tháng 8 năm 1966. Trong thời-gian đầu Sinh-Viên Vũ-Thế-Tiệp bị bệnh tiểu đường chết. Mãn khóa vào tháng 08 năm 1968 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Khóa 17 năm thứ hai gặp lúc biến-cố Tết Mậu-thân nên thời-gian học bị kéo dài thành ra 2 năm. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Ngọc-Điển. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Trần-Vĩnh-Tuấn.

-          Khóa 18 : Đệ Nhị Xử-Nữ

Tổng số có 95 Sinh-Viên gồm 75 ngành Chỉ-Huy và 20 ngành Cơ-Khí. Một

người đào-ngũ vì quá hoảng sợ trong thời-kỳ huấn-nhục là Sinh-Viên Huỳnh-Kim-Tỷ, sau được bổ-sung thêm 1. Thời gian thụ-huấn 18 tháng, nhập trường tháng 09 năm 1967. Mãn khóa vào ngày 14 tháng 07 năm 1969 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Khóa 18 năm đầu gặp lúc biến-cố tết Mậu-thân nên thời-gian học cũng bị kéo dài thành ra 22 tháng. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Anh-Tuấn. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Bùi-Ngọc-Anh.

-          Khóa 19 : Đệ Nhị Thiên-Xứng

Tổng số có 272 sinh-Viên gồm 192 ngành Chỉ-Huy và 80 ngành Cơ-Khí.

Thời-gian thụ-huấn 1 năm, Sinh-Viên nhập trường từ tháng 10 năm 1968 cho đến ngày 19 tháng 02 năm 1969 mới chính-thức khai-giảng khóa. Đây là khóa đầu tiên trong chương-trình ACTOV, đồng thời các khóa Trần-Hưng-Đạo OCS tại Hoa-Kỳ cũng bắt đầu có kế-hoạch chuẩn-bị. Khóa 19 mãn khóa vào ngày 21 tháng 02 năm 1970 với cấp-bậc Chuẩn-Uý. Sau một năm thực-tập OJT sẽ mang cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Lê-Văn-Từ. Thủ-Khoa Cơ-Khí là Đỗ-Khắc-Mạnh.

-          Khóa 20 : Đệ Nhị Hổ-Cáp

Tổng số có 270 Sinh-Viên gồm 200 ngành Chỉ-Huy và 70 ngành Cơ-Khí. Một

Sinh-Viên đào ngũ là Phan-Thiếu-Dương, ba Sinh-Viên xin chuyển ngành là: Nguyễn-Hữu-Hải học Sĩ-Quan Cảnh-Sát, Nguyễn-Văn-Huê học Sĩ-Quan Thủ-Đức và Ngô-Trọng-Các nguyên là Thiếu-Úy CB không chịu chương-trình huấn-nhục.

Thời-gian thụ-huấn 1 năm, nhập trường ngày 17 tháng 08 năm 1969. Mãn khóa vào ngày 17 tháng 08 năm 1970 với cấp-bậc Chuẩn-Uý. Sau một năm thực-tập OJT sẽ mang cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Lưu-Đức-Huyến. Thủ-Khoa Cơ-Khí là Lê-Vĩnh-Hiệp.

-          Khóa 21 : Đệ Nhị Nhân-Mã

Tổng số có 269 Sinh-Viên gồm 135 ngành Chỉ-Huy và 134 ngành Cơ-Khí.

Thời-gian thụ-huấn 1 năm, nhập trường ngày 04 tháng 03 năm 1970. Mãn khóa vào ngày 20 tháng 03 năm 1971 với cấp bậc Chuẩn-Uý. Sau một năm thực-tập OJT sẽ mang cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Phạm-Đức-Lai. Thủ-Khoa Cơ-Khí là Lê-Tất-Chánh.

-           Khóa 22 : Đệ Nhị Nam-Dương

Tổng số có 248 Sinh-Viên gồm 124 ngành Chỉ-Huy và 124 ngành Cơ-Khí. Nhập trường tháng 09 năm 1970, thời gian thụ-huấn 1 năm. Mãn khóa ngày 11 tháng 09 năm 1971 với cấp-bậc Chuẩn-Uý. Sau một năm thực-tập OJT sẽ mang cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Tấn-Khải. Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Nguyễn-Thanh.

-          Khóa 23 : Đệ Nhị Bảo-Bình

Tổng số có 282 Sinh-Viên gồm 140 ngành Chỉ-Huy và 140 ngành Cơ-Khí, có

2 người bị chết trong thời-gian đầu đó là Sinh-Viên Lê-Tuấn-Anh và Nguyễn-Ngọc-Nghị. Nhập trường ngày 14 tháng 4 năm 1971, thời gian thụ-huấn 1 năm. Đây là khóa cuối trong chương trình ACTOV kể cả các khóa OCS Trần-Hưng-Đạo tại Hoa-Kỳ cũng đến khoá 12 là chấm dứt. Mãn khóa ngày 15 tháng 04 năm 1972 với cấp-bậc Chuẩn-Uý. Sau một năm thực-tập OJT sẽ mang cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Công-Minh, Thủ-Khoa ngành Cơ-Khí là Nguyễn-Thế-Hùng.

-          Khóa 24 : Đệ Nhị Song-Ngư

Tổng số có 279 Sinh-Viên ngành Chỉ-huy. Nhập trường ngày 28 tháng 09

năm 1971, thời gian thụ-huấn 2 năm. Mãn khóa vào ngày 01 tháng 09 năm 1973 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Trần-Văn-Thuận.

-          Khóa 25 : Đệ Tam Dương-Cưu

Tổng số có 186 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường ngày 15 tháng 11 năm 1972, thời gian thụ-huấn 2 năm. Mãn khóa ngày 03 tháng 09 năm 1974 với cấp-bậc Thiếu-Uý. Sinh-Viên Thủ-Khoa là Nguyễn-Chí-Thành.

-          Khóa 26 : Đệ Tam Kim-Ngưu

Tổng số có 182 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường tháng 08 năm 1973, thời gian thụ-huấn 2 năm. Tháng 10 năm 1974 thi mãn giai-đoạn 1 mang cấp-bậc Sinh-Viên Chuẩn-Uý. Dự-tính sẽ thi mãn khóa vào tháng 08 năm 1975. Tuy nhiên vì hoàn cảnh đất nước đã đến lúc sôi-động. Việc thu-nhận Sinh-Viên khóa 27 bị đình-trệ, do đó khóa 26 vẫn chưa có thêm khóa đàn em theo như truyền-thống từ trước. Đầu tháng 03 năm 1975 HQ Tr/Tá Nguyễn-Văn-Nhựt CHP được thuyên-chuyển về BTL/HQ. HQ Tr/tá Nguyễn-Nam-Thanh ( Khóa 7 HQNT ) thay thế. Cuối tháng 03 năm 1975 Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu nhận được lệnh chuẩn-bị di-tản toàn bộ Trung-Tâm. Ngày 02 tháng 04 Hải-Vận-Hạm Hậu-Giang HQ 406 do HQ Tr/Tá Nguyễn-Quốc-Trị ( khóa 10 HQNT ) là Hạm-Trưởng vào vịnh Nha-Trang để đón. Trong cảnh xôn-xao náo-loạn từ mọi phía như dân chúng và giới quân-nhân. Chiến-hạm không thể nào giữ được an-ninh để ủi bãi trước công-viên Trần-Hưng-Đạo mà phải đánh lạc hướng đám đông. HQ 406 vào vịnh Cầu-Đá từ đó liên-lạc máy cho TTHL. Khoảng chừng trên 400 Sinh-Viên,Học-Viên Chuyên-Nghiệp cùng Đại-Đội 2 của Trung-Tâm chạy bộ xuống Cầu-Đá. Tại đây người chen lấn đông-đúc và dẫm bừa lên nhau, có người bị chết. Một số lên được tầu, một số phải đi quá-giang ghe Duyên-Đoàn để vào đến Cam-Ranh mới lên được chiến-hạm. Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu được di-tản bằng phi-cơ, cuối cùng thì toàn bộ Trung-Tâm về đóng quân tại CCHQ/Cát-Lái. Hai tuần sau di chuyển về Sở-Thú Saigòn trách-nhiệm phòng-thủ thành-phố cho đến ngày 30.04 năm 1975.

VII - Các Khu-Vực Phụ ( Phụ-Bản C )

 

Khu-vực nằm đối-diện với TTHL/HQ/NT trước đây chỉ là một bãi cát của bờ biển mà thôi. Bên phải tiếp giáp với đầu xóm Chụtt, bên trái tiếp giáp với bãi-ủi thuộc Quân-Vận 5 Nhatrang. Được chia thành 4 khu-vực riêng biệt ( xem sơ đồ Phụ-Bản C ).

1 ) Khu-Vực I : Đây là khu bến tầu, có cầu tầu và bãi-ủi của công-ty Alaska. Ranh giới tiếp giáp với khu dân cư Chụtt cho đến rào ngăn cư-xá Trần-Hưng-Đạo. Tại khu này vào năm 1953, thời kỳ còn Hải-Quân Pháp, một chiến-hạm loại LST ủi-bãi để tiếp-tế đạn dược và vũ-khí cho quân-đội Pháp tại Nhatrang. Trong khi chuyển đạn lên bờ, bị lực-lượng Việt-Nam chống Pháp đặt bom. Tầu đạn bị nổ tung bỏ xác tại bãi này. Năm 1965, Tổng-Thống Mỹ cho Quân-Lực tham-chiến vào miền Nam trợ giúp cho QLVN/CH chống Cộng-Sản. Nhiều cơ-sở dân-sự và quân-đội của Mỹ được thiết-lập như phi-trường quân-sự Mỹ có cổng vào ngang qua trước trại Tây-Kết. Trại Hoàng-Diệu thuộc Binh-Chủng Thủy-Quân Lục-Chiến, phi-trường Không-Quân Nha-Trang. Căn-cứ Mc Dermott khu Cửa-Bé Bình-Tân, căn-cứ Radar phòng không và Phòng-Thủ Hải-Cảng trên đỉnh núi Cầu-Đá đối-diện với hòn Bảy-Miếu. Kể cả TTHL/ HQ/NT, có nhu cầu tiêu-thụ điện rất cao. Nhà máy đèn Chụtt không thể cung-cấp nổi. Do đó Hoa-Kỳ thuê 2 tầu dân sự thường xuyên neo tại khu-vực này để cung-cấp điện cho tất cả các nơi trên. Cho đến năm 1972 khi chương-trình ACTOV hoàn tất thì 2 tầu điện cũng chấm dứt nhiệm-vụ và rút đi.

2 ) Khu-Vực II : Đây là khu cư-xá Trần-Hưng-Đạo. Hoa-Kỳ đã có kế-hoạch nhằm thực-thi chương-trình ACTOV năm 1969 chung cho toàn quân-chủng HQ . Đoàn Công-Binh kiến-tạo " Sea Bee " của HQ Hoa-Kỳ khởi công xây cất nhiều nơi. Tại Nhatrang khu gia-binh V2 DH nằm phiá trong Ngã-Ba đường Bình-Tân cạnh trại Tây-kết và trại gia-binh TTHL nằm đối-diện, cũng có xây cả trường tiểu-học tại đây. Khu cư-xá Sĩ-Quan Trần-Hưng-Đạo nằm trước quân-trường tại khu 2, tiếp giáp với công-viên. Toàn khu cư-xá có 64 căn, gồm 2 dãy nhà, mỗi dãy 10 căn dành riêng cho Thượng-Sĩ và HSQ Huấn-luyện-viên.Tám dãy, mỗi dãy 5 căn dành cho các Sĩ-Quan của V2DH và TTHL xử-dụng chung, thêm hai dãy, mỗi dãy 2 căn đôi dành cho SQ cấp-tá. Tất cả được đưa vào xử-dụng từ năm 1970.Ngoài ra TTHL còn có một cư-xá Sĩ-Quan từ trước gọi là cư-xá Lê-Văn-Duyệt Nha-Trang.

3 ) Khu-Vực III : Công-Viên Trần-Hưng-Đạo.

Trung-Tâm Huân-Luyện từ ngày Hải-Quân VN nhận lãnh trách-nhiệm đào-tạo trực-tiếp tay nghề hải-nghiệp cho các người con của Tổ-Quốc yêu mộng hải-hồ. Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 những ai đã vào ra cũng như xuất-thân từ quân-trường này, tất cả đã trở thành chuyện của quá-khứ. Nhưng có những kỷ-niệm khó quên đó là công-lao, thành-tích của những người đã đóng-góp vào sự đào-tạo và phục-vụ tích-cực tại quân-trường trong số đó ta phải nói đến cựu HQ Tr/Tá Kỷ-Sư Cơ-Khí Trần-Văn-Sơn, ông thuộc khóa 4 Brest tương-đương khóa 7 HQNT. Ông là thầy của những vị thầy, ông là một vị giáo-sư khả-kính đã đào-tạo nhiều thế-hệ học trò quân-đội cũng như dân-sự mà cụ-thể là trường trung-học Võ-Tánh Nhatrang. Ông là giáo-sư tại TTHL/HQ/NT một thời-gian dài là 13 năm, rồi đắc-cử Dân-Biểu Việt-Nam Cộng-Hoà năm 1971, hiện nay ông là một bình-luận gia chính-trị có tầm-cở lấy bút-hiệu Trần-Bình-Nam trong cộng-đồng tị-nạn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ.

Một người nữa không ai ngờ cũng như ít ai nghĩ tới, tuy rằng vết-tích vẫn còn lưu lại hiện nay tại Công-Viên quân-trường, ngay trước Trung-Tâm là công-viên Trần-Hưng-Đạo, người đó là cựu HQ Tr/Tá Nguyễn-Văn-Nhựt ( khóa 8 HQNT ) nguyên Chỉ-Huy-Phó TTHL/HQ/NT.

Giữa năm 1971 trong khi khoá 22 còn đang thụ-huấn thì kế-hoạch xây-dựng tượng đã được bàn-thảo.

Tháng 10 năm 1971 HQ Tr/Tá Nguyễn-Văn-Nhựt được thuyên chuyển ra Trung-Tâm Huấn-Luyện Nha-Trang đảm-nhận chức-vụ CHP, một chức-vụ mà HQ Tr/Tá Nguyễn-Trọng-Hiệp đương kiêm-nhiệm CHT làm trong thời-kỳ còn Đ/Tá Khương-Hữu-Bá là CHT trước đó 2 tháng.

Lý-Do Xây-Dựng Công-Viên :

Khu vực 3 ( Phụ-Bản C ) trước Trung-Tâm, nguyên-thủy còn là một bãi cát làm bãi ủi rất tốt cho các tầu loại đổ-bộ và lên xuống hàng.Những ai đi qua lại đường Duy-Tân Chụtt cũng thấy vẻ thẩm-mỹ của TTHL/NT có mặt tiền nhìn ra biển đông rất xinh đẹp và thanh nhã. Nay vì nhu-cầu tiếp nhận hàng, tiện-lợi cũng như an-ninh, nên BCH 5 Tiếp-Vận đã lập thành các kho chứa luôn tại bãi. Trước mặt quân-trường đã có hàng đống CONEX chồng chất án-ngữ trông mất vẽ mỹ-

quang. Ngay khi đảm-nhận nhiệm-vụ, Tr/Tá Nhựt đã được CHT giao cho trọng-trách khó-khăn này. Một dự-án công-viên chuẩn-bị theo bài bản đã có kế-hoạch từ trước được mang ra tái bàn-thảo.

Trong một buổi họp các Đơn-Vị-Trưởng hàng tháng tại BTL/HQ được tổ-chức vào cuối tháng 11 năm 1971. Tr/Tá Nhựt được chỉ-định đi họp thay CHT. Cơ-hội này, Tr/Tá Nhựt đã chuẩn-bị đầy đủ mô-hình công-viên Trần-Hưng-Đạo. Trong phần thuyết-trình Tr/Tá Nhựt đã nêu ra động-cơ thúc đẩy gồm có 3 yếu tố :

-           Vẻ thẩm-mỹ cho quân-trường.

-          Thu-hút du-khách đến viếng thắng cảnh.

-          Nêu cao truyền-thống và noi-gương Thánh-Tổ theo mô-hình của công-trường

Mê-Linh.

Bài thuyết-trình được Tư-Lệnh HQ lúc bấy giờ là Đề-Đốc Trần-Văn-Chơn và các vị Tư-Lệnh Vùng cũng như CHT hiện-diện tán-đồng thuận-lợi. Sau đó qua mọi thủ-tục hành-chánh, Tư-Lệnh HQ đã trình lên Bộ Tổng-Tham-Mưu. Được sự can-thiệp từ BTTM, Bộ-Chỉ-Huy 5 Tiếp-Vận Nha-Trang đã cắt nhường 200 mét bãi trước cho TTHL. Từ đó dự-án được thi-hành mà trong tay không có một ngân- khoản nào. Mọi thứ đều nhờ vào những nguồn thu-nhặt do phế-thải tình-cờ từ các Căn-Cứ Mỹ tại Cam-Ranh, Nha-Trang đã rút đi và do sự quen biết giúp-đở, cũng như nguồn nhân tài vật lực dựa vào sức mình. Ông đã kiên trì, chịu khó, không quản-ngại nắng mưa, hy sinh cả thời-gian riêng tư và tốn kém để vượt mọi trở-lực đem lại sự thành-công là xây-dựng được một công-viên có ý-nghĩa, một tượng-đài Thánh-Tổ có sử-tích. Những chi-tiết như Tứ-Phương: làm nền, tượng trưng cho Đông, Tây, Nam, Bắc. Tám-Hướng : Là 8 mặt. Mặt trước ghi danh xưng của Thánh-Tổ, mặt sau ghi Hội-Nghi Diên-Hồng. Ba mặt kế tiếp bên phải ghi các trận thủy-chiến : Chương-Dương, Hàm-Tử, Tây-Kết. Ba mặt kế bên trái ghi : Vân-Đồn, Vạn-Kiếp, Bạch-Đằng. Phần thân bệ đứng hình thoi, mũi hướng ra biển. Chiều cao toàn bộ của tượng và chân đế tối đa 14 mét. Không được phép làm cao hơn vì sợ bị trở ngại cho phi-đạo của phi-trường Nha-Trang. Đó là chi-tiết của mô hình mà sau khi hoàn tất thì cũng y như vậy. Còn nói về phần thân tượng và áo giáp thì lấy mẫu từ Thư-Viện Quốc-Gia. Do Sinh-Viên 24 đi phép về Saigòn đem theo giấy giới thiệu của quân-trường xin sao chép và copy lại các hình ảnh.

Khi thực-hiện công-trình thì một cánh tay mặt đã giúp ông là cựu HQ Th/Tá Nguyễn-Dinh ( Khóa 13 HQNT ) Liên-Đoàn-Trưởng Sinh-Viên, một cánh tay trái nữa cũng đã đóng-góp vào sự thành-công là HQ Th/Tá Tôn-Thất-Nghĩa ( Khóa 13 HQNT ) Liên-Đoàn-Trưởng Chuyên-Nghiệp. Đặc biệt Trưởng-Khối Tiếp-Vận là HQ Th/Tá CK Mai-Văn-Hoa ( khóa 9 HQNT )đã yểm-trợ vật-dụng và phương tiện cho công-trình thi-công suông sẻ.

Đầu năm 1972 chương-trình thi-công bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời ngày chúa nhật. Sinh-Viên khóa 23 phân-lô và cắm cộc theo mô-hình. Một tuần sau Liên-Đoàn Sinh-Viên và Liên-Đoàn Chuyên-Nghiệp chỉ định một số tạp-dịch để phụ-trách đào móng chân tượng và đóng cừ. Khởi đầu đào 4 góc và một lỗ móng ở giữa. Cừ là những cọc sắt kẽm gai do ban phòng-thủ là HQ Th/Tá Đặng-Hữu-Thân ( khóa 12 HQNT ) cung-cấp. Cọc sắt mỗi cây dài 1m80, bề sâu của cọc cừ trên 5mét. Được hàn dính nối-tiếp nhau và dùng búa tạ loại 10 kg. Luân-phiên đóng bằng sức người, mỗi người thử sức vài búa là thay thế. Việc đào móng và đóng cừ cũng phải mất vài tháng, vì khi đóng cừ xong thì hàn chéo góc nối-tiếp các chân cừ rồi đổ bê-tông. Tháng 04 năm 1972 khóa 23 ra trường, công-việc tiếp-tục do khóa 24 đảm-trách.

Tiếp đến Liên-Đoàn Sinh-Viên còn phải tham-gia tập diễn-hành chuẩn-bị cho ngày Quân-Lực 19-06-1972. Khóa 24 chọn 160 về Saigòn, số còn lại vẫn học tại trường và làm công-viên.

Cuối tháng 6 thành-phần diễn-hành xong từ Saigòn trở về trên chiến-hạm HQ 502. Ngày 15 tháng 11 trường tiếp-nhận Sinh-Viên khóa 25. Lúc này khóa 24 mới làm xong tới phần bệ đứng của tượng cao 10 mét. Ban xây-dựng tượng của khóa 24 miệt-mài làm công-tác ban ngày, ban đêm thì lên lớp học, xem lại các bài vở mượn của bạn bè cùng khóa. Để cho công-việc xây-dựng tượng được liên-tục và nhanh chóng, khóa 25 cũng được tuyển-chọn có anh Trịnh-Văn-Nhơn là cựu Sinh-Viên Kiến-Trúc và một số bạn cùng khóa. Một điều đáng ca-ngợi là Sinh-Viên khóa 24 và khóa 25 đã hoàn-tất mỹ-mãn việc học và hoàn-tất công-việc được giao-phó cho công-trình xây-dựng Tượng Thánh-Tổ cũng như thiết-trí công-viên Trần-Hưng-Đạo đúng theo dự-tính của Tr/Tá Chỉ-Huy-Phó. Từ ngày có nhóm phụ-trách công-viên của Sinh-Viên khóa 25 tham-gia hợp-lực cùng khóa 24 thì công-việc tiến-hành có kết-quả nhanh chóng.

Ngày khóa 24 ra trường vào tháng 09 năm 1973 cũng là lúc khánh-thành giai-đoạn 1 cho công-viên. Đó chỉ mới xong phần tượng chính và chòi Tao-Ngộ. Một điều đáng nói lên ở đây là với công-trình tương-đối to lớn mà được hoàn tất rất tốt đẹp. Không một tai nạn đáng tiếc hoặc trở ngại gì xảy ra trong hoàn cảnh cực kỳ khó-khăn, eo hẹp về phương-tiện vật-chất và tài-chánh. Tất cả đã nói lên sự nhiệt-tâm, sáng tạo của lớp trẻ và tấm lòng hăng-say đóng góp công-sức.

Phần Tượng đã xong thì kế đến phần công-viên. Nói đến công-viên thì phải nghĩ đến việc xây Thánh-Miếu và Tượng ngồi sát phiá phải. Đồng thời để trang điểm cho công-viên hoa cảnh thêm thơ mộng và quyến-rũ du-khách. Sinh-Viên khóa 25 đã cống-hiến cho TTHL/HQ/NT 4 ghế dài bằng đá rửa để đặt tại chòi Tao-Ngộ, mỗi chòi 2 chiếc.

Thánh-Miếu và Tượng ngồi do Sinh-Viên 25 đảm-trách công-việc, vẽ kiểu và đúc " Lưởng-Long Tranh-Châu " trên nóc Thánh-Miếu. Cho đến khi mãn khóa vào ngày 03 tháng 09 năm 1974 là kịp khánh-thành giai-đoạn 2. Quân-trường lúc này chỉ còn lại Sinh-Viên khóa 26 tiếp-tục hoàn-chỉnh phần Thánh-Miếu và Tượng ngồi. Cho đến trước ngày di-tản 01.04.1975 thì mọi việc chỉnh-trang công-viên vẫn được khóa 26 tiếp-tục đảm-trách.

Công-trình đó ngày nay vẫn còn lưu lại vết-tích. Một công trình được hoạch-định và thực-thi kéo dài suốt hơn 3 năm trời, đã trải qua 3 lần mãn khóa, với sự đóng góp tích-cực của Sinh-Viên khóa 23, 24, 25, 26, Liên-Đoàn Khóa-Sinh Sơ-Đẳng Chuyên-Nghiệp và nhân-viên cơ-hữu của Quân-Trường.Trong số đó thành-quả to lớn nhất phải nói là sự đóng góp của Sinh-Viên 24 và 25.Chi-tiết xây-dựng và đóng góp công-sức của khóa 24 sẽ được nêu trong tài-liệu viết riêng cho Đệ Nhị Song-Ngư. Ngày nay không thể nói thành-quả đó thuộc về một nhóm nào. Mỗi người, mỗi khóa đều có từng giai-đoạn khác nhau. Tuy nhiên trọn vẹn cho thời-gian thụ-huấn tại Trung-Tâm trong 2 năm là có khóa 24 và 25 đã tham-gia mọi công-tác được giao-phó.

Ngày nay thành-quả đó đang bị bỏ rơi và lãng quên, một số bị hư-hỏng theo thời-gian, do thiếu tu-bổ, do bàn tay phá-hoại của Cộng-Sản. Một thành quả mà theo nguồn dư-luận của giới xe LAM chạy đường Duy-Tân Chụtt rất hoan-nghênh, nhờ đó mà ăn nên làm ra do tiếng tăm và quyến-rủ khách viếng thăm.

Theo lời kể của một cựu SQ HQ tên " H..." tại Nam Cali đã về và có ghé lại công-viên ngày xưa, nơi mà chính anh và bạn anh đã bỏ nhiều công sức xây-dựng. Được biết như sau : Ngày 30 tháng 04 năm 1975 Cộng-Quân vào tiếp-quản Trung-Tâm. Dân-cư gần đó cho biết " Bọn vô thần ra sức hủy-hoại các thành-quả mà chế độ Việt-Nam Tư-Do đã tạo nên. Tên Thủ-Trưởng đem

" Tượng-Thánh ngồi " vứt xuống biển dự-tính lấy Thánh-Miếu làm nhà kho hay quầy hàng gì đó. Không ngờ tên Thủ-Trưởng sau đó bị phát bệnh điên, cho đến nay thì Thánh-Miếu vẫn còn bị niêm-phong, không được xử dụng ".

Riêng cư-xá Trần-Hưng-Đạo thì lúc đó một số nhà chỉ còn trơ nền xi-măng mà thôi ! Còn mái tôn và các thứ khác đã bị lấy sạch.

Ôi ! Quân-Trường thân yêu và kỷ-niệm nay còn đâu !

4 ) Khu-Vực I V :

Kế tiếp công-viên Trần-Hưng-Đạo là khu-vực bãi-ủi Tiếp-Vận 5. Dùng để cho các chiến-hạm ủi-bãi lên xuống hàng cho Bộ-Chỉ-Huy 5 Tiếp-Vận Nhatrang.

Tại nơi đây thi-thể của 7 người thuộc gia-đình HQ Tr/Tá Hà-Ngọc-Lương được một số Hạ-Sĩ-Quan của TTHL/HQ/NT đem chôn cất sau khi toàn bộ Quân-Trường di-tản.

VIII - Kỷ-Niệm Với Khóa 22 Đệ Nhị Nam-Dương :

Tôi được thuyên-chuyển về trường Hải-Quân Nha-Trang vào đầu tháng 5 năm 1971. Khóa 22 đã nhập-trường từ tháng 9 năm 1970. Hiện tại đang có là khóa 22 và 23. Khóa 23 cũng vừa mới trãi qua thời-kỳ huấn-nhục xong. Được thế chỗ của HQ Th/Tá Cấn-Văn-Tâm ( khóa 10 HQNT ) là khối Quân-Sự-Vụ.

Ngoài ra còn đảm-trách huấn-luyện môn vận-chuyển lý-thuyết cho khóa 22.

Hai kỷ-niệm khó quên đó là :

-         Tham-dự diễn-hành ngày Quân-Lực 19.06 năm 1971 tại Saigòn.

-         Tham-dự buổi họp tuyển-chọn Thủ-Khoa cho khóa 22.

1 ) Tham-dự diễn-hành :

Vừa nhận nhiệm-vụ vài hôm thì quân-trường được công-điện của BTL/ HQ/P3 cho biết TTHL sẽ tham-dự diễn-hành ngày Quân-Lực 19 tháng 06. Chỉ-Huy-Trưởng lúc đó là HQ Đ/Tá Khương-Hữu-Bá chỉ-định tôi làm Tiểu-Đoàn-Trưởng diễn-hành, HQ Đ/Uý Nguyễn-Anh-Minh làm Đại-Đội-Trưởng 1 và HQ Tr/Uý Nguyễn-Đức-Nghĩa làm Đại-Đội-Trưởng 2. Sau 4 tuần lễ tập-luyện tại Thao-Diễn-Trường, ngày 10 tháng 06 năm 1971 toàn thể tiểu-đoàn diễn hành được về Saigòn và tạm-trú tại Tạm-Trú-Nổi ( cầu C ). Sau đó hàng ngày vào Thảo-Cầm-Viên luyện-tập thêm, cho đến lúc 09 giờ đêm ngày 17.06.1971 là tổng-dượt trên đường Thống-Nhất. Ngày chính-thức lúc 05 giờ sáng 19.06 tất cả Tiểu-Đoàn tập-trung tại cầu "C " để chánh sở AN/HQ là Đ/Tá Nguyễn-Văn-Tấn kiểm-tra vũ-khí. Tiểu-Đoàn diễn-hành của Hải-Quân gồm có 8 Sinh-Viên thủ Quốc-Quân-Kỳ, 100 Sinh-Viên Đại-Đội 1 đội-hình 10 X 10, Đại-Đội 2 gồm 100 Học-Viên Chuyên-Nghiệp. Khởi-hành từ đường Cường-Để kế-tiếp sau Tiểu-Đoàn Không-Quân, đi theo nhịp trống quân-hành "118 " dọc theo Đại-Lộ Thống-Nhất. Đến ngã ba Thống-Nhất Công-Lý thì quẹo trái. Khán-đài được đặt phía sau bên trái của nhà thờ Đức-Bà, kết quả cuộc diễn-hành hoàn tất rất mỹ-mãn.

2 ) Tham-dự buổi họp chọn Sinh-Viên Thủ-Khoa :

Sáng ngày 07 tháng 09 năm 1971, vào lúc 09 giờ Khối Quân-Sự-Vụ có Tôi và Khối Văn-Hóa-Vụ là Th/Tá Võ-Quang-Thủ được lệnh vào phòng Chỉ-Huy-Trưởng lúc bấy giờ là HQ Tr/Tá Nguyễn-Trọng-Hiệp để họp. Vị Chánh Chủ-Khảo khóa 22 là HQ Tr/Tá Bùi-Đức-Trọng cũng có mặt trong buổi họp. Như vậy có tất cả 4 người, Th/Tá Thủ đọc tên 2 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy cao điểm nhất là : Nguyễn-Tấn-Khải và Nguyễn-Văn-Đình. Tôi rất ngạc nhiên, sau đó thì Th/Tá Thủ nói thêm

" Nguyễn-Tấn-Khải là em của Th/Tá Đơn ". Buổi họp như im lặng một chút, tôi liền trình-bày : " Đúng, Nguyễn-Tấn-Khải là em tôi, xin Hội-Đồng cứu-xét công-minh ". Liền đó Tr/Tá Trọng nói : " không phải vì anh Khải là em của anh Đơn mà không được Thủ-Khoa ". Xong việc tôi và Th/Tá Thủ ra khỏi phòng để cho 2 vị có thẩm-quyền quyết-định.

Sau đó theo nghi-thức 2 Sinh-Viên có tên được Liên-Đoàn Sinh-Viên lần lượt cho trình-diện Chỉ-Huy-Trưởng bằng quân-phục đại-lễ.

Ngày 08 tháng 09 năm 1971, được Th/Tá Thủ cho biết CHT quyết-định chọn Nguyễn-Tấn-Khải thủ-khoa. Từ đó khối Quân-Sự-Vụ hướng-dẫn Sinh-Viên thủ-khoa tập các thế rút kiếm, trình kiếm và chào kiếm trong lễ mãn khóa.

Đặc-biệt trong ngày lễ mãn khóa ( 11.09.1971 ) có đoàn quay phim do anh Ngọc-Phu đại-diện cho đạo-diễn Đoàn-Châu-Mậu đến để xin CHT chấp thuận cho ghép một đoạn trong vai Sĩ-Quan thủ-khoa do Ôn-Văn-Tài làm diễn-viên chính. Tối hôm đó trong buổi dạ-vũ tại sân quần-vợt cũng xin được ghép phần đám cưới giữa Ôn-Văn-Tài và cô nữ diễn-viên Kiều-Chinh trong phim " Bão-Tình " một cảnh đám cưới theo truyền-thống của Hải-Quân. HQ Tr/Tá Chỉ-Huy-Trưởng

cũng vui-vẽ giúp cho đạo-diễn thành-công.

IX - Kỷ-Niệm Với Khóa 23 Đệ Nhị Bảo-Bình :

Khóa 23 nhập trường vào tháng 04 năm 1971, trong giai-đoạn huấn-nhục có hai người đã vĩnh-viễn ra đi đó là Sinh-Viên Lưu-Tuấn-Anh và Nguyễn-Ngọc-Nghị. Sự việc này đã làm buồn lòng cho nhiều người có trách-nhiệm, gây nên một không khí ngột-ngạt trong quân-trường. Có lẽ vì vậy mà thời-gian theo truyền- thống bị rút ngắn lại. Tiếng vang về tới Saigòn, nhất là trong quân-chủng HQ rất nhanh. Nhà trường bị mang tai tiếng bởi do các tin đồn được phóng-đại.

Tôi đảm-nhiệm Khối Quân-Sự-Vụ vào lúc mà thân-nhân còn đang lo thủ-tục nhận xác đem về Saigòn. Sau đó được chỉ định chuẩn-bị một Tiểu-Đoàn Diễn-Hành tham-dự ngày lễ Quân-Lực 19 tháng 06 năm 1971. Thành phần Sĩ-Quan cùng đi có HQ Đ/Úy Nguyễn-Anh-Minh, HQ Tr/Úy Nguyễn-Đức-Nghĩa, SVSQ/22 một số ít Sinh-Viên khóa 23 được tuyển-chọn tăng-phái cùng Đại-Đội Học-Viên Chuyên-Nghiệp. Xong công-tác chúng tôi trở về nhiệm-sở vào ngày 21 tháng 06. Lúc này khóa 23 đã vào học theo chương-trình của giai-đọan 1, mọi việc điều-hành và chỉ-huy đều do khóa 22 là đàn anh hường-dẫn. Trong thời-gian thụ-huấn, khóa 23 đã có những thành-tích thật xuất-sắc mà ít có khóa SQ/HQ nào đạt được. Các thành-tích đã in sâu vào kỷ-niệm khó quên đó là :

-           Về thể thao .

-           Về Mỹ-Thuật trang-trí .

-           Mô hình xây-dựng công-viên Trần-Hưng-Đạo.

1-   Về Thể-Thao :

Khối Quân-Sự-Vụ đã được nhiều lần đại-điện Chỉ-Huy-Trưởng để tham-dự

chứng-kiến các cuộc thi đấu tranh tài bóng chuyền của Sinh-Viên, Học-Viên và Đại-Đội 2, lần nào khóa 23 cũng mang chiến thắng về đội mình. Đầu tiên là đội bóng chuyền của khóa 23 đoạt giải toàn trường, kế tiếp đoạt giải toàn quân tại Nha-Trang mà điạ-điểm đấu chung-kết là Trung-Tâm Huấn-Luyện Không-Quân đã thắng đội Không-Quân. Đội bóng khóa 23 được vinh-dự tranh-giải toàn tỉnh Khánh-Hòa, trận thi đấu chung-kết tại sân Tiểu-Khu ( trước Ty Bưu-Điện Nha-Trang ) và đoạt luôn giải này. Tôi nhận xét thấy lối đánh bóng của khóa 23 có những nét độc-đáo mà không thấy ở các đội khác. Có những cú banh do đối phương đánh qua, người xem tin chắc rằng thế nào phía mình cũng bị thiệt, tuy nhiên Sinh-Viên Trương-Bữu-Giám lao tới khom người móc lộn ngược, khiến bóng lên cao qua phía đối-phương và thân anh lăn một vòng tròn rất đẹp. Trong thời kỳ đầu tôi tưởng là may rủi, tuy nhiên về sau thấy nhiều lần đội bóng đánh quá xuất-sắc còn có các anh như Nguyễn-Thế-hùng, Nguyễn-Binh đã cứu banh rất ngoạn-mục và đem chiến-thắng về cho đội nhà. Đó là TTHL/HQ/NT đã đoạt giải vô-địch toàn tỉnh Khánh-Hòa vào dịp lễ Quốc-Khánh 01 tháng 11 năm 1971.

Ngoài ra trường Sĩ-Quan Hải-Quân Nha-Trang cũng đoạt luôn giải vô-địch toàn tỉnh Khánh-Hoà chạy 5000 m do Sinh-Viên Trần-Quang-Hy mang về.

2 - Về Mỹ-Thuật Trang-Trí :

Có các Sinh-Viên xuất thân từ trường Mỹ-Thuật Saigòn như : Trương-Bữu-Giám, Châu-Phúc-Chưởng, Trương-Vĩnh-Ninh, Phạm-Văn-Đài...phối hợp cùng với trưởng ban Điện-Khí là Cao-Thành-Năm đã tạo thành khung-cảnh lạ mắt tuyệt-vời cho những buổi tiếp-tân, đem đến nhiều ngạc-nhiên cho mọi người. Đã tạo nên những chiếc " lồng-đèn " có gắn hình tự-động quay tròn, đặc-biệt trong dịp lễ Giáng-Sinh năm 1971, đã thiết-trí một " lồng-đèn " thật lớn treo tại sân cờ quay tròn có các tia sáng đủ màu chạy vòng như một Hào-Quang. Đây là một đóng góp đặc-sắc mà từ trước đến giờ chưa có khóa nào làm được .

3 - Mô Hình Xây-Dựng Công-Viên Trần-Hưng-Đạo :

Trong giai-đoạn đầu của Công-Trình xây-dựng công-viên Trần-Hưng-Đạo, lúc này khóa 23 là Sinh-Viên đàn-anh. Liên-Đoàn Sinh-Viên có anh Trương-Bữu-Giám là trưởng-ban Công-Viên đã góp phần thiết-kế mô-hình, phân lô, đào móng, đóng cừ và hoàn tất phần khởi-công cho giai-đoạn đầu của một kế-hoạch to lớn về sau được các khóa đàn em tiếp tay.

X - Kỷ-Niệm Với Khóa 24 Đệ Nhị Song-Ngư :

Khi khóa 24 nhập trường, CHT lúc bấy giờ là HQ Tr/Tá Nguyễn-Trọng-Hiệp đã nhắc nhở và lưu-ý Khối QSV, rút kinh-nghiệm từ các khóa trước, ngăn ngừa mọi sự đáng tiếc xảy ra trong thời-kỳ huấn-nhục. Trong thời kỳ khóa 23 huấn-nhục khóa 24, khối QSV đã âm-thầm theo dõi và nhận thấy mọi chuyện êm đẹp.

Riêng khóa 24 là khóa có những kỷ-niệm trong sự đóng góp đã tạo được những thành-tích khó quên như sau :

- Ấn hành sách Vận-Chuyển Lý-Thuyết của trường SQHQ.

-          Diễn hành ngày Quân-Lực 19.06.1972 tại Saigòn.

-          Góp phần xây-dựng công-viên Trần-Hưng-Đạo và dựng tượng Thánh-Tổ Hải

Quân.

1 ) Ấn hành sách huấn-luyện :

Quân trường từ ngày thành lập cho đến lúc này, sách huấn-luyện các môn chính vẫn còn là những tài-liệu cũ, dựa vào tài-liệu của Hải-Quân Pháp. Được các giáo sư và huấn-luyện-viên in RONÉO rồi phát cho sinh-viên. Trong khi tại thư-viện của trường thì tài-liệu được Hoa-Kỳ cung cấp rất nhiều mà chưa được đưa hình ảnh cụ thể vào bài giảng rõ ràng. Mỗi khi thay đổi huấn-luyện-viên thì người mới đến phải nghiên-cứu lại. Trong tinh-thần tạo cho sinh-viên tiếp-thu những bài vở cũng như thích-ứng với hiện-trạng trên các chiến-hạm Hoa-Kỳ hiện nay, để chuẩn-bị cho giai-đoạn thực-tập. Tài-liệu về môn "Vận-Chuyển Lý-Thuyết" được dạy vào giai-đoạn 2 phải soạn-thảo lại. Do đó sau thời gian huấn-nhục, cuối năm 1971. Tiểu-Đoàn SV 24 chỉ-định 2 anh Phạm-Ngọc-Điền và Đặng-Thành-Trước biệt-phái cho khối QSV để vẽ hình và đánh máy tài-liệu huấn-luyện. Sáu tháng sau một quyển sách " Vận-Chuyển Lý-Thuyết " hoàn-chỉnh dày gần 250 trang được BTL/HQ Khối Quân-Huấn thuận cấp ngân-khoản để in làm sách huấn-luyện chung cho trường Sĩ-Quan.

2 ) Diễn-hành ngày Quân-Lực 19.06.1972 :

Mùa hè đỏ lửa 1972, trong âm-mưu vừa đánh vừa đàm. Cộng quân phía Bắc tràn qua vĩ-tuyến 17 chiếm Cổ-Thành Quảng-Trị, bị quân ta và đồng-minh phản-công tái chiếm.Cộng quân phải rút về bên kia sông Bến-Hải.Tổng-Thống Nguyễn

Văn-Thiệu ra lệnh ngày 19.06.1972 năm này quân-Lực VNCH có một cuộc diễn-hành để biểu-dương lực-lượng. Sinh-Viên 24 và Đại-Đội Học-Viên chuyên-nghiệp được chỉ định tham-dự diễn-hành. Sinh-Viên chọn 120 người đạt tiêu-chuẩn chiều cao, đội hình 10 X 10, Quốc-Quân kỳ 8 người số còn lại là dự khuyết. Cũng giống như các khóa trước, Tiểu-Đoàn diễn-hành đã được di chuyển về Saigòn trước tối thiểu 1 tuần và hàng ngày vào Thảo-Cầm-Viên tập-dượt bổ-túc. Chỉ-Huy-Trưởng chỉ định HQ Th/Tá Đặng-Hữu-Thân làm Tiểu-Đoàn-Trưởng diễn-hành. Lộ-trình diễn-hành là Đại-Lộ Trần-Hưng-Đạo như các năm trước đây.

Kết quả cuộc diễn-hành hoàn tất mỹ-mãn.

3 ) Xây-Dựng Công-Viên và Tượng Thánh-Tổ :

Trong thời-gian thụ-huấn tại TTHL/HQ/NT, khóa 24 đã chỉ-định một nhóm khoảng 15 Sinh-Viên có năng-khiếu chuyên lo công-việc thiết-kế và xây-dựng Công-Viên cũng như đúc Tượng Thánh-Tổ. Công-việc tiến-hành ban ngày, ban đêm lên lớp học. Thành-quả như đã nói trong phần VII ở trên.